Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ekologiskt lantbruk visar vägen till självförsörjning och hållbarhet

Illustration som visar boskap, grönsaker, blommor, bin, grödor och en silo.

Illustration: Linnea Barrefelt

Den 23 september anordnar Länsstyrelsen Östergötland en inspirationsdag på temat självförsörjning och hur ekologisk produktion minskar vårt beroende av insatsvaror samtidigt som den gröna omställningen drivs framåt.

I den ekologiska produktionen finns en grundidé om ett cirkulärt system, där det finns viktig potential för en långsiktig och hållbar livsmedelsproduktion. I regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin finns dessutom ett mål om att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska odlas ekologiskt år 2030. I dag ligger det på 20 procent i hela riket, men då lönsamheten sjunker är risken stor att vi kommer tappa areal.

– I Jordbruksverkets siffror från 2020 låg Östergötland på 27 procent, vilket var högst i hela Sverige. Sedan dess har den totala arealen ekologiskt brukad jordbruksmark minskat och vi vill med denna dag inspirera våra ekologiska lantbrukare i länet genom att lyfta styrkor och möjligheter i produktionen, säger Lovisa Granberg, lantbrukskonsulent på Länsstyrelsen Östergötland.

Ekodagen arrangeras på Öjeby Gård utanför Askeby i Linköpings kommun. Under förmiddagen talar Erika Olsson, ordförande för Ekologiska Lantbrukarna, representanter för Arla, Lantmännen och Reko. På eftermiddagen kommer det vara fokus på biogasens möjligheter, gödselseparering och gödselspridning med matarslang med mera.

Ekodagen är ett kostnadsfritt evenemang som vänder sig till lantbruksföretag och andra personer som är intresserade av svensk livsmedelsförsörjning.

Praktisk information

Tid och plats: Öjeby Gård, Linghem klockan 10.00-15.00

Media bjuds in till att närvara under hela eller delar av dagen.

Se fullständigt program. Länk till annan webbplats.

Kontakt