Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kalk ska förbättra vattenkvaliteten i skärgårdsvik

Fotografi på när länsstyrelsen spred kalk i Kyrkviken 2019.

Länsstyrelsen sprider kalk i Kyrkviken, september 2019.

Under morgondagen kommer Länsstyrelsen Östergötland att med hjälp av helikopter sprida kalk i en vik i Gryt. Detta för att förbättra vikens vatten som i dag är grumligt och övergött av höga nivåer fosfor.

Länsstyrelsen Östergötland var mellan år 2018–2021 med i EU projektet SEABASED (Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management) som genomförde och utvärderade olika åtgärder med att förbättra vatten. I projektet testades att sprida kalk i Kyrkviken för att binda fosfor och minska övergödningen eftersom det inte är bra för varken livet i viken eller för människor som till exempel vill bada och fiska där.

Vid det första försöket användes en lägre dos för att testa spridningssystemet. Tekniken fungerade bra och därför testar vi nu i större skala.

– Under en dag åker en helikopter över sjön och sprider ut kalken. Kalken kommer från en biprodukt från kalkindustrin, som förädlas till aktiverad kalksten. Kalken sprids vid vattenytan, där viken är som djupast och sjunker till botten. Där sönderdelas den till miljontals mikropartiklar som tar upp fosfor, berättar Maria Gustavsson, utredare på Länsstyrelsen i Östergötland.

Med denna åtgärd hoppas Länsstyrelsen minska fosforbelastningen och främja syreförhållandena samt siktdjupet i viken. När nivåerna av näringsämnen i en vik eller sjö blir lägre så minskar även risken för algblomning, och vattenlevande organismer återvänder till de döda bottnarna och stabiliserar ekosystemet.

– Kalken påverkar inte viken negativt på något sätt förutom att det kan bli lite grumligt. Den är inte skadlig för vare sig fisk eller undervattensvegetation, berättar Maria Gustavsson.

Länsstyrelsen Östergötland kommer att provta och undersöka viken under de följande veckorna efter spridning för att dokumentera effekterna.

På grund av branden på färjan Stena Scandica har kalken fastnat på Gotland och åtgärdens flyttas fram till den 1 september 2022, med start cirka klockan 9.00.

På grund av väderförhållanden, vid kraftigt regn eller blåst, kan tiden komma att ändras och spridningen börja när vädret klarnat upp.

Mer information på SEABASED measures hemsida Länk till annan webbplats.

Mer information finns även på Levande Havs facebook-sida.

Forskningen bakom har finansierats av Baltic Sea 2020 och EU (Seabased, Central, Baltic, INTERREG V).

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss