Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen kontrollerar strandskyddet i grunda havsvikar

Fotografi på två länsstyrelsemedarbetare bakifrån som gör tillsyn på strandskyddet.

Personal från Länsstyrelsen gör tillsyn i Gryts skärgård i juni 2021. Foto: Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen i Östergötland kommer under början av september kontrollera strandskyddet på olika platser i länets kustkommuner. Detta är del av en gemensam tillsynskampanj för ett antal Länsstyrelser. I samband med kontrollerna kommer Länsstyrelsen utreda om anläggningar i strandområdena följer strandskyddet eller inte.

Syftet med insatsen är att minska och motverka skador på värdefull natur och människors friluftsliv vid grunda havsvikar. Arbetet syftar också till att bidra till den nationella tillsynsstrategin och fullfölja Länsstyrelsernas uppdrag i regleringsbrevet för 2022.

– I första hand är det fokus på att kontrollera efterlevnaden av strandskyddsreglerna. Reglerna finns till för att strandområdena ska vara tillgängliga för allemansrättsligt friluftsliv samt för att bevara goda livsvillkor för växter och djur, säger Adam Bergner, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Strandskydd gäller vid alla havskuster i Sverige. I de flesta fall är det kommunerna som har ansvar för tillsynen av strandskyddet, men i statligt skyddade områden så som naturreservat och Natura 2000-områden, är det Länsstyrelsen som har tillsynsansvaret. Det är i statligt skyddade områden som kontrollerna av grunda havsvikar nu kommer att ske.

– Grunda havsvikar har stor betydelse för den biologiska mångfalden i kust- och skärgårdsområdet. Mjukbottnar med undervattensvegetation är till exempel viktiga yngelområden för fisk och kräftdjur. Samtidigt är grunda havsvikar attraktiva för anläggande av bryggor, pirar och båthus. Såväl anläggningsarbeten samt tillkommande båttrafik kan medföra negativ påverkan på naturmiljön och friluftslivet, säger Adam Bergner.

För att syftena med strandskyddet ska bevaras på lång sikt och för att respekten för lagstiftningen ska upprätthållas, behöver Länsstyrelserna utöva tillsyn och kontrollera efterlevnaden av reglerna. Planerad tillsyn kan riktas till strandområden där det är särskilt angeläget.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss