Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Invigning av Månhults naturreservat

Fotografi på månhults naturreservat.

På lördag invigs Månhults naturreservat i Boxholms kommun. Länsråd Ann Holmlid och vd för Boxholm skogar AB Johan Carpholm invigningstalar.

Naturreservatet Månhult bildades 2021. Månhult är 67 hektar stort och ett mycket värdefullt naturreservat i Östergötland. Området har varit uppmärksammat för sina naturvärden ända sedan 1970-talet. Månhults naturreservat är det första av flera naturreservat som Länsstyrelsen Östergötland och Boxholm skogar arbetar tillsammans med att bilda.

– Det är glädjande att vi genom ett framgångsrikt samarbete med markägaren kan skydda viktiga naturvärden som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden i vårt län för kommande generationer, säger Ann Holmlid, länsråd på Länsstyrelsen Östergötland. Våra naturreservat är ett viktigt steg på vägen att uppnå både miljömålen, friluftslivsmålen och Sveriges åtagande inom Agenda 2030.

I skogarna och odlingsmarkerna finns en stor mångfald av till exempel växter, fåglar och insekter. I Månhult finns mycket lövskog med gamla ekar och andra ädellövträd, hamlade lindar och en rik biologisk mångfald som har sitt ursprung i en tid då markerna brukades för bete, slåtter och lövtäkt. Det skapade en mosaik av öppna och halvöppna, lövrika marker.

– För att naturreservatets arter ska kunna leva kvar har ett arbete påbörjats med att återställa öppna marker och bryn genom att områden som planterats med gran huggs bort. Förhoppningsvis kommer betande djur åter gå i markerna framöver, säger Magnus Melander, reservatsförvaltare på Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen i Östergötland, Boxholms kommun, naturum Sommen, Boxholms skogar AB och Östergötlands naturalhistoriska förening bjuder in till invigning av reservatet. På programmet står invigningsceremoni, guidningar och aktiviteter för stora och små. Det kommer även finnas några skogsmaskiner på plats för att visa hur de används i restaureringsarbetet.

Östgötaleden passerar på en gammal kyrkstig i reservatets nordvästra del vilket gör det enkelt för besökare att hitta området. Framöver kommer även en led märkas upp genom reservatet till de mest sevärda platserna för att underlätta för besökare.

Media inbjuds att delta vid invigningen.

Datum och tid: 28 augusti kl. 11-15

Plats: Månhults naturreservat, Boxholm

Kontakt