Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är vi ute och provtar våra vattenmiljöer

Fotografi på provtagnings-utrustning.

Det finns många vattenmiljöer i Östergötland och Länsstyrelsen provtar en hel del av dem för att ta reda på hur de mår. Provtagningarna pågår under hela året men under juli till september har vi vår mest intensiva provtagningsperiod.

Under de senaste åren har vi utökat vår ordinarie övervakning i sjöar, vattendrag, kust och grundvatten eftersom vi sökt och fått extra medel från Havs- och vattenmyndigheten.

Vad undersöker vi och vad kan vi upptäcka?

Med hjälp av olika undersökningar kan vi göra bedömningar om vattenmiljön påverkas av till exempel övergödning eller miljögifter, och hur stor påverkan är. Vid analys av till exempel växtplankton och kiselalger kan artsammansättningen visa om vattnet är övergött av näringsämnen. Är det i stället miljögifter som analyseras så jämförs den uppmätta halten mot rikt- eller gränsvärden som har bestämts nationellt eller på EU-nivå.

Vad ska vi undersöka i sommar?

Vi kommer provta växtplankton och vattenkemi i 15 sjöar, kiselalger och vattenkemi i 32 vattendrag samt växtplankton och vattenkemi i 39 kustområden, för att undersöka övergödningspåverkan. Under hela året kommer miljögifter att analyseras i cirka 80 sjöar och vattendrag, där även ett antal sediment- och fiskprover ingår. För att undersöka miljöpåverkan på grundvatten kommer 62 grundvattenmagasin och källor att provtas.

Vad kan vi använda informationen till?

Miljöövervakningsdata är viktiga underlag för att till exempel följa upp Sveriges nationella miljömål och för att bedöma status inom EU:s Vattendirektiv. Förutom det använder vi data som underlag för olika åtgärdsinsatser för att kunna förbättra och bevara miljötillståndet.

Resultat

Allt data som samlas in går att hitta hos våra nationella datavärdar Länk till annan webbplats.

När resultaten av analyserna är färdiga kommer vi även sprida dem via vår hemsida.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss