Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck inrättas på Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen Östergötlands fasad.

Länsstyrelsen Östergötland har sedan år 2005 haft uppdrag från regeringen förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor.

Nu har regeringen beslutat att inrätta ett nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Centrumet kommer att placeras på Länsstyrelsen Östergötland.

I dag kom besked från regeringen om att Länsstyrelsen Östergötlands nationella kompetensteam ska utvecklas i form av ett nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

– Det är ett mycket glädjande besked för Länsstyrelsen Östergötland som vi har längtat efter sedan hösten 2020 då regeringen aviserade planerna på ett nytt nationellt centrum. Nu ser vi fram emot att bygga upp en ny och ändamålsenlig organisation som kommer att fortsätta att arbeta strategiskt med dessa viktiga frågor, säger Ann Holmlid, länsråd på Länsstyrelsen Östergötland.

Det nya centrumet ska stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå. Centrumet ska bland annat stödja kommuner och regioner i deras arbete med att införa, följa upp och utvärdera arbetssätt och metoder för stödet till utsatta.

Centrumet ska också regelbundet undersöka omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige och utvecklingen av samhällets insatser på området. En ytterligare arbetsuppgift är att samla och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck baserad på forskning och beprövad erfarenhet.

– Vi är glada över att ha regeringens fortsatta förtroende. Det är många års arbete som har lagt grunden för detta beslut. Det är ett stort ansvar inom ett viktigt område som vi nu kan driva och vidareutveckla strategiskt och långsiktigt, säger Sandra Petersson, chef för det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Länsstyrelsen Östergötland har sedan år 2005 haft uppdrag från regeringen förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss