Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny utlysning för utvecklingsarbetet Alla barn i Östergötland

Snart har fler än hälften av länets kommuner genomfört utvecklingsarbetet Alla barn i Östergötland – samverkan för goda och jämlika uppväxtvillkor. Fram till den 16 september är det möjligt för de sex återstående kommunerna att ansöka om att delta i arbetet.

Att arbeta mer samordnat och förebyggande ger bättre förutsättningar till goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga. Genom att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer bidrar vi till minskade skolproblem, psykisk ohälsa, brottslighet, våld och användning av alkohol och narkotika i tidig ålder. Det stärker också förutsättningarna för måluppfyllelse i skolan. Ju fler barn och ungdomar som mår bra och lyckas i skolan, desto mindre pengar behöver läggas på senare insatser.

För att utveckla det främjande och förebyggande arbetet tillsammans med kommunerna erbjuder Länsstyrelsen Östergötland ett kunskaps- och processtöd som vi kallar Alla barn i Östergötland – samverkan för goda och jämlika uppväxtvillkor. Sex av länets kommuner har i dagsläget genomgått processen och under 2022 arbetar vi tillsammans med Linköpings kommun.

– Vi genomför minst tre boostdagar per år där vi fokuserar på de tre viktiga skyddsfaktorerna måluppfyllelse i skolan, goda föräldra-barn-relationer och meningsfull fritid. Syftet med dessa är att ge tjänstepersoner och politiker som arbetar med frågorna en kunskapspåfyllnad i form av forskning och goda exempel från länet samt att hålla arbetet levande, säger Martina Gavranovic, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen Östergötland bjuder nu in kommunerna i länet som inte genomfört utvecklingsarbetet att ansöka om att få delta i arbetet under 2023. Ansökan ska skickas in senast den 16 september.

– På sikt hoppas vi att alla kommuner i länet kommer att ha genomgått processen. Det är en utmaning att genomföra ett utvecklingsarbete som är hållbart över tid. I det här arbetet strävar vi efter är att hitta en långsiktighet och struktur för det främjande arbetet och har för avsikt att fortsätta utvecklingsarbetet i minst sju år till, säger Martina Gavranovic.

Mer information om Alla barn i Östergötland Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen arbetar med frågor kring social hållbarhet utifrån en mängd uppdrag. Uppdragen ges i förordning och regleringsbrev men även direkt från regeringen eller departement. Många av uppdragen har i sin utformning samma målgrupper som till största del primärt är länets kommuner. Huvudmålet är dock förbättrade villkor för invånarna i Östergötland. I uppdragen är många insatser liknande när det gäller att förbygga barn och ungas utmaningar kring olika risker och främja de faktorer som fungerar som ett skydd.

Varje månad sammanställer Länsstyrelsen Östergötland en lägesbild om ett aktuellt ämne som myndigheten har uppdrag kring. I juni månad står utvecklingsarbetet Alla barn i Östergötland i fokus.

Alla barn i Östergötland – nuläge, läget framåt och utmaningar Pdf, 164.5 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss