Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Östergötland i topp - störst utsläppsminskning med stöd från Klimatklivet

klimatklivets logotyp

23 nya miljöprojekt i Östergötland har hittills under 2022 beviljats ekonomiskt stöd inom satsningen Klimatklivet. Under året har stöd för cirka 245 miljoner kronor gått till länet. Östergötland har störst utsläppsminskning från beviljade ansökningar.

Klimatklivet är ett stöd till lokala investeringar som bidrar till att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Sedan starten år 2015 har ungefär 250 ansökningar i Östergötland beviljats stöd. Totalt har Klimatklivet beviljat 10,2 miljarder kronor i lokala och regionala investeringar runtom i landet. Östergötland är det län som nu har störst utsläppsminskning från beviljade ansökningar.

– Klimatklivet möjliggör att många åtgärder med hög klimatnytta kan genomföras i länet. Vi ser nu att Östergötland ligger i topp när det gäller minskning av klimatpåverkan omräknat i koldioxidekvivalenter per län genom Klimatklivet. Det är roligt att se att stöden verkligen ger resultat, säger Lina Tillby, handläggare Klimatklivet, Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen skriver yttranden på ansökningar från länet och Naturvårdsverket tar sedan beslut om stöd. Stödet ges i första hand till åtgärder med störst varaktig minskning av utsläpp per investeringskrona. Hänsyn tas också till möjligheten att bidra till spridning av teknik och effekt på andra miljökvalitetsmål.

I de senaste omgångarna av Klimatklivet har stöd beviljats för exempelvis utbyte av oljepannor till flis- eller pelletspannor, eldriven foderblandare, publika laddstationer för lätta och tunga fordon och eldrivna last- och grävmaskiner.

Ett av de företag som har fått stöd i denna ansökningsomgång är Tekniska verken i Linköping AB som beviljats 134 miljoner kronor för en sorteringsanläggning på Gärstad.

– Tack vare stödet från Klimatklivet flyttar vi nu gränserna för vad resurseffektiv avfallshantering innebär. Den nya anläggningen, som ska stå klar 2025, kommer att skapa stor klimatnytta. Vi minskar de fossila koldioxidutsläppen avsevärt, både genom minskad energiåtervinning av plast och genom den materialåtervinning och biogasproduktion som möjliggörs av utsorterade material, säger Charlotta Sund, vd och koncernchef på Tekniska verken i Linköping.

Även Svensk Plaståtervinning i Motala AB har fått stöd och beviljats 102 miljoner kronor för återvinning av plast i hushållsavfall.

Tabell över alla beviljade projekt i Östergötland från årets första sökomgång från Klimatklivet.

Organisationsnamn

Åtgärdskategori

Rubrik

Beviljat belopp

Emanuelssons Transport AB

Fordon

Utbyte av fordon för miljönyttan av Biogasbil

231 750 kr

Engströms Lastbilar AB

Laddstation

Etablering av publik laddare för lastbilar

645 340 kr

ASN LANTBRUK AB

Fordon

Eldriven minilastmaskin

120 000 kr

I2GO emobility AB

Laddstation

UFC Ödeshög

1 200 000 kr

Svevia AB

Energikonvertering

Energikonvertering av bergtäkt Aska

1 160 000 kr

Engströms Lastbilar AB

Laddstation

Etablering av verkstadsladdare

50 626 kr

Henrik Sjö / Nickeln

Energikonvertering

Byte från Oljepanna till Värmepump

260 000 kr

Per Pettersson

Energikonvertering

Installation av fast foderblandare

450 000 kr

Einride AB

Laddstation

Publik laddare för tunga fordon längs E4 norr om Linköping

600 000 kr

Arver Lastbilar AB

Laddstation

Etablering av verkstadsladdare

100 000 kr

Steens Lantbruks AB

Energikonvertering

Flispanna för att ersätta torkolja

234 000 kr

Jakob Olai

Energikonvertering

Gödselpumpning med el

780 000 kr

Walla Gård AB

Energikonvertering

Installation av pelletspanna

422 500 kr

ULJEBERGS LANTBRUK AB

Energikonvertering

Pelletspanna för att ersätta olja

487 500 kr

Vilom AB

Energikonvertering

Värmecentral på Bränna Gård

494 000 kr

Tekniska verken i Linköping AB

Avfall

Gärstad sorteringsanläggning

134 190 000 kr

Jan Johansson

Energikonvertering

Elpump för bevattning

216 000 kr

Fäldts Grävmaskiner AB

Fordon

Eldriven grävmaskin

345 150 kr

SKAFTESGÄRDE LANTBRUKS AB

Energikonvertering

Värmeväxlare

54 000 kr

Svensk Plaståtervinning i Motala AB

Avfall

Återvinning av plast i hushållsavfall

102 151 291 kr

Fäldts Grävmaskiner AB

Fordon

Eldriven lastmaskin

705 250 kr

Runnestad Lantbruks AB

Energikonvertering

Uppgradering av lagringssilo för torkning

234 000 kr

BERGA ALORP LANTBRUK AB

Energikonvertering

Tröskbord för mindre oljeförbrukning

162 000 kr

Nästa ansökningsomgång inom Klimatklivet under 2022 pågår 23 augusti – 8 september.

Utlysning och anbudsperiod för publik laddinfrastruktur pågår 26 september – 7 oktober, med samrådsförfarande mellan 23 augusti – 2 september.

Mer information om Klimatklivet

Kontakt