Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ger ut en handbok i byggnadsvård för Östergötland

Anita Löfgren Ek och Patrick Björklund står mot en röd husvägg och håller upp ett exemplar av den nya skriften Hus på landet.

Anita Löfgren Ek och Patrick Björklund från Länsstyrelsen Östergötland vill med skriften Hus på landet bidra till att fler östgötar öppnar blicken för att förstå historiespåren just där man bor och lever.

Varför ligger byar, gårdar, bruk och torp i Östergötland där de ligger? Hur sköter man historiska hus? Detta och mycket mer ger Länsstyrelsen Östergötland svar på i en ny skrift.

Genom skriften Hus på landet – en handbok i byggnadsvård för Östergötland vill Länsstyrelsen inspirera husägare att ta vara på husens historia och att se en äldre byggnad som den resurs den är. Att bruka och bevara byggnader av olika typer och ålder är en värdefull kulturvårdande uppgift och starkt resursbesparande.

Skriften handlar om landsbygdens bebyggelse. Varför ligger byarna, de enskilda gårdarna, torpen, bruken med mera där de gör och varför ser de ut som de gör? Skriften ger bra grundläggande svar på flera frågor.

Hus på landet lämnar också rekommendationer till hur man på bästa vis sköter och underhåller äldre byggnader.

– Att ”byggnadsvårda” är både kultur- och miljövård eftersom underhåll av redan uppförda byggnader också är att hushålla med naturresurserna, säger Anita Löfgren Ek, antikvarie på Länsstyrelsen Östergötland.

Hus på landet ges ut gratis och finns i tryckt form att beställa från Länsstyrelsen. Den kommer även att finnas hos länets kommuner. Under sommaren publiceras den även i digital form på Länsstyrelsens hemsida. Skriften är rikt illustrerad med både historiska och nya foton och illustrationer från Östergötland.

– Vi hoppas att skriften ska bli ett standardverk för byggnadsvård i länet, säger Patrick Björklund, länsantikvarie och enhetschef för enheten för kulturmiljö på Länsstyrelsen Östergötland.

Beställ eller ladda ner skriften

Hus på landet går att beställa i tryckt form genom att ringa till 010-223 50 00 och be om att få prata med en byggnadsantikvarie.

Här kan du ladda ner skriften i digital form. Pdf, 2.5 MB.

Kontakt