Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tre nya naturreservat i Finspångs kommun

Länsstyrelsen har beslutat om tre nya naturreservat i Finspångs kommun. De nya områdena är Torstorpeskogen nära Finspångs tätort, Kammarbergen i södra Hällestad och så utökas Vallerängstorps naturreservat i Skedevi. Nu finns det 297 naturreservat i länet.

Sedan tidigare är 1,6 procent av landarealen skyddad i naturreservat eller biotopskydd i Finspångs kommun. Motsvarande siffra i Östergötland är 2,4 procent. Nu ökar kommunens skyddade områden till 1,7 procent.

– Det är av flera skäl positivt att den skyddade arealen ökar, säger Jens Johannesson, handläggare på Länsstyrelsen i Östergötland. Det ena är tillgången på områden för friluftsliv och äventyr men kanske främst för att det ska finnas en fristad för alla de arter som inte klarar modernt skogsbruk. Då blir de skyddade områdena en avgörande pusselbit om det svenska skogslandskapet ska anses hållbart brukat.

Två av de nya reservaten, Torstorpeskogen och Kammarbergen drabbades av granbarkborrens angrepp efter 2018 års torka. Det har på ett drastiskt sätt ändrat skogsmiljön vilket besökare kan uppleva som negativt. För naturen är det inte lika enkelt och i ett avlägset beläget område som Kammarbergen kan det rentav vara positivt.

– Granbeståndet har ökat de senaste femtio åren, i frånvaro av bland annat skogsbete, brand och översvämningar. Nu minskar det mot nivåer som var längre tillbaka i tiden, förklarar Jens Johannesson.

Fler naturreservat på gång

Länsstyrelsen Östergötland förbereder just nu fler beslut till naturreservat i länet. Förra året betalades ersättning ut till markägare i 16 områden om sammanlagt 1176 hektar mark som kommer att bli naturreservat i Östergötland. Av denna areal är 731 hektar produktiv skogsmark som till allra största delen redan varit avsatta för naturvård, och tagna ur produktion sedan länge.

 

Torstorpeskogen

Den välutnyttjade Torstorpeskogen är hela 60 hektar stor. Här var friluftslivet från början ett viktigt skäl att bevara den äldre skogen, något som delvis förändrats efter torka och barkborreangrepp. Här finns nu viss risk för fallande träd över vandringsleder, löpspår och ridstigar. I regn och blåst bör besökare vara försiktiga, då risken ökar för att tyngda träd faller men även om Torstorpeskogen nu blir naturreservat kommer det som tidigare vara möjligt att röja stigar från nedfallna träd.

Skogen kommer komma tillbaka, både på kort och lång sikt. På kort sikt kommer de granar som överlevde granbarkborren, som varit för klenaför att bli angripna, snabbt ta mer plats och breda ut sig med gröna kronor. Mellan dessa kommer troligen en hel del lövträd som skyddas från viltbete av fallen gran växa fram. Dessutom väntas ett rikt uppslag av ny gran i andra delar av reservatet.

Kammarbergen

Kammarbergen är ett lite svårtillgängligt område vid Vägsjön på gränsen till Motala kommun. Tack vare läget har det stått orört många årtionden. Det nås lättast via Tryfallets naturreservat med infart söderifrån vid Älmesbo. Vid Tryfallet rekommenderas i dagsläget inte vandring på grund av granbarkborrens framfart och så länge ingen röjd vandringsled finns i Kammarbergen vill Länsstyrelsen påminna om riskerna för fallande träd. Kammarbergen innehåller 40 hektar land och 12 hektar vatten. Namnet Vägsjön har troligen en historisk bakgrund från de vintervägar som korsade varandra på sjön för transporter av timmer och träkol.

Vallerängstorp

I området mellan Skedevi och Breven finns många varsamt brukade barrskogar där Vallerängstorp och närliggande Abborrsjöns naturreservat är ett par exempel. Vid Vallerängstorp ökar nu det skyddade området från 24 till 37 hektar i en skog som varierar från tät granskog till sumpskogar och öppnare tallhällmarker. Dessa naturreservat är ännu inte så väl skyltade men nås från vägen mot Roltorp.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss