Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Drygt 9,5 miljoner till lokala vattenvårdsprojekt

Fotografi på Vättern.

12 nya vattenvårdsprojekt får dela på drygt 9,5 miljoner kronor. Pengarna betalas ut via bidragsystemet LOVA som stödjer åtgärder för bättre havs- och vattenmiljöer.

Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att ge drygt 9,5 miljoner kronor i så kallat LOVA-bidrag till 12 nya havs och vattenvårsprojekt i länet. LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt) är en satsning på lokala och kommunal vattenvård. Årets beviljade ansökningar kommer ifrån både kommuner och föreningar och åtgärderna kommer göras i Norrköping, Linköping, Valdemarsvik, Söderköping, Mjölby, Ydre och Kinda-kommun.

– Årets beviljade projekt innefattar allt ifrån provtagning och kartläggning av sjöar och vattendrag till våtmarker och restaureringar. I Ydre kommun har ett projekt för att restaurera öringsbäckar och återskapa lekbottnar beviljats stöd. Landsjön i Norrköping kommer restaureras genom reduktionsfiske vilket är bra även för sjön Asplången som ligger nedströms och redan är övergödd, säger Maria Gustavsson, utredare på Länsstyrelsen i Östergötland.

Utöver det har steg 3 i en projektserie i Skärgårdens, Vindåns och Storåns avrinningsområden beviljats stöd. Projektet går ut på att kartlägga problematik i övergödda kustsjöar, få till våtmarker och fosfordammar på lämpliga ställen samt arbeta med jordbruksåtgärder så som strukturkalkning.

Årets största bidrag, förutom till projektserien, delas ut till LRF Ringarum som ska göra en strukturkalkning i Strolångens avrinningsområde. Strukturkalkning är ett sätt att förbättra och stabilisera markstrukturen på lerjordar. En bra markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord och med en bra markstruktur minskar även risken för fosforförluster till vattendragen.

– Det finns fortfarande bidrag att söka för föreningar och kommuner, säger Maria Gustavsson, utredare på Länsstyrelsen i Östergötland. De pengar som är kvar ser vi gärna går till våtmarker, kombidammar, fosfordammar eller åtgärdsplaner. Kontakta Länsstyrelsen för att se om ditt projekt passar in i årets kvarvarande budget.

Länsstyrelsen har fått ansökningar från 7 av länets 13 kommuner. Ansökningarna motsvarar drygt 9,5 miljoner kronor fördelade på 12 projekt.

Fakta LOVA

LOVA står för lokala vattenvårdsprojekt. Stödet infördes 2009. Bidrag ges till projekt som på ett kostnadseffektivt sätt bidrar till att minska utsläppen av näringsämnen och delvis till miljögifter i havet. Det är avsett för kommuner och ideella sammanslutningar som kan få hjälp med upp till 90 procent av kostnaden för åtgärderna.

Bidrag kan sökas för lokala åtgärder mot övergödning och andra vattenkvalitetförbättrande åtgärder. Det kan vara fosfordammar, strukturkalkning, musselodlingar, utrivning av vissa vandringshinder, kartläggning av miljögifter eller andra åtgärder som man tror kan förbättra vattenkvaliteten i ett område. Även byggande av båtbottentvättar kan få stöd. Bidraget kan dessutom användas för planering, uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder.

Beviljade LOVA-projekt 2022

Ansökans namn

Sökande

Projekt

Bidrag

Vångsten värnar Viken genom ett effektiviserat avloppsnät

Vångstens Fastighetsägareförening

V/A

440 000 kr

Strolångens Strukturkalkning

LRF ringarum

Strukturkalkning

2 600 500 kr

Våtmark med fosforfälla vid Åsunden komplettering

Kinda kommun

Våtmark/

Fosfordamm

664 000 kr

Strukturkalkning Kuddby-Stenby-Konungsund 2022

Kuddby-Stenby-Konungsund LRF-avdelning

Strukturkalkning

936 338 kr

Strukturkalkning, Askeby LRF-avdelning 2022

Askeby LRF-avdelning

Strukturkalkning

1 141 875 kr

Fosfordamm Fållinge 25:1

Skenaåns bevattningsföretag

Våtmark/

Fosfordamm

340 000 kr

Läget i Lägern - del 2

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Biotopvård

792 000 kr

Våtmark Mathem

Mjölby kommun

Våtmark/

Fosfordamm

140 000 kr

LOVA Tjust Ed steg 3

Skärgårdens vattenråd och Vindåns vattenråd

Provtagning/

Lantbruksåtgärder/

Internbelastning

2 500 000 kr

Vattenprovtagning Ensjön 2022-2023

Norrköpings kommun

Provtagning

24 000 kr

Restaurera Landsjön 2:1

Landsjön och Skvalbäckens Vattenvårdsförening

Restaurering/

Internbelastning

357 975 kr

Fortsatt drift och utvärdering av befintlig utsjöodling av blåmussla

Ecopelag

Musslor

120 800 kr

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss