Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Veterinärbrist kan drabba djur och djurägare i sommar

En person går utomhus med fem hundar i koppel.

Under coronapandemin var det många svenskar som skaffade sällskapsdjur. Framför allt har antalet hundar, katter och hästar ökat under de senaste åren.

Brist på veterinärer gör att mottagningar kommer att behöva stänga eller dra ner på sina öppettider under semesterperioden. Detta kan få konsekvenser för djur och djurägare.

Under coronapandemin var det många svenskar som skaffade sällskapsdjur. Framför allt har antalet hundar, katter och hästar ökat under de senaste åren. Under samma period har antalet veterinärer däremot inte ökat, vilket har lett till brist på veterinärer. Detta blir som mest kännbart under sommarmånaderna.

Redan inför sommaren 2021 aviserade flera djursjukhus att de behövde minska sina öppettider under sommaren. Detta fick Jordbruksverket att i en skrivelse till Näringsdepartementet redogöra för det allvarliga läget och behovet av åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna. Inför sommaren 2022 ser läget återigen ansträngt ut.

– Många veterinära verksamheter har och har haft svårt att rekrytera personal. Det kan därför bli svårt att få tid hos veterinär under semesterperioden eftersom fler kommer behöva stänga eller dra ner på sina öppettider. Detta kan få konsekvenser både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur, säger Pernilla Stridh, länsveterinär på Länsstyrelsen Östergötland.

Djurägare bör se till att söka vård i tid och vara beredd på längre väntetider samt att åka längre än man behövt göra tidigare. Det är även klokt att kolla upp hur öppettiderna ser ut på olika kliniker och mottagningar, både i närområdet och längre bort.

Sveriges lantbruksuniversitet har fått i uppdrag av regeringen att öka antalet utbildningsplatser för veterinärer och djursjukskötare. Målet är att ytterligare 40 veterinärer och 20 djursjukskötare ska utbildas varje år. I dagsläget antas cirka 100 studenter till respektive utbildning varje år.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen arbetar med bland annat livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor, smittskydd och viltfrågor. Länsstyrelsen utför både regelbundna planerade djurskyddskontroller på framför allt lantbrukets djur, men även kontroller när myndigheten får in en anmälan om att ett djur sköts felaktigt eller far illa. I Länsstyrelsens uppdrag ingår även samordning på regional nivå samt ansvar för att samverka och informera inom ovan nämnda områden.

Varje månad sammanställer Länsstyrelsen Östergötland en lägesbild om ett aktuellt ämne som myndigheten har uppdrag kring. I maj månad står veterinärbristen i fokus.

Veterinärbisten – nuläge, läget framåt och utmaningar Pdf, 155.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss