Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsammans stoppar vi spridningen av invasiva främmande arter

Fotografi på ett bestånd av den invasiva växten jättebalsamin. Växten har rosa blommor.

Jättebalsamin är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. I år planerar Länsstyrelsen Östergötland åtgärder mot jättebalsamin kring Pjältån i Norrköping.

Invasiva främmande arter påverkar vår biologiska mångfald på ett negativt sätt. Nu påbörjar Länsstyrelsen Östergötland årets arbete med att informera om, bekämpa och minska spridningen av dessa arter. För att lyckas behövs hjälp från allmänheten.

Våren och sommaren är inte bara högsäsong för båtliv och hemmafix i trädgården. Det är också då många kommer i kontakt med de invasiva främmande arter som snabbt breder ut sig i vår natur och i våra vatten. Invasiva främmande arter är ett växande problem i Sverige och mer kunskap behövs.

– Länsstyrelsen kommer återigen delta i en nationell infosatsning som syftar till att uppmärksamma invasiva främmande arter och vad man bör göra om man stöter på dessa. Utöver det fortsätter vi att kartlägga var i länet invasiva främmande arter förekommer, och det är här allmänhetens hjälp spelar stor roll, säger Nathalie Bjällerhag, samordnare för invasiva främmande landlevande arter på Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen fortsätter även tidigare års arbete med att bekämpa de invasiva främmande arterna. En stor del av årets insatser kommer att handla om uppföljande bekämpningar av jättebalsamin, jätteloka och blomsterlupin i naturreservat där Länsstyrelsen föregående år har genomfört bekämpningar.

– Vi planerar också nya bekämpningsprojekt, bland annat en större åtgärd mot jättebalsamin kring Pjältån i Norrköping. I sjön Sommen planerar vi att påbörja bekämpning av den akvatiska vattenväxten sjögull, säger Linnéa Carlzon, samordnare för invasiva främmande vattenlevande arter på Länsstyrelsen Östergötland.

Invasiva främmande arter

Invasiva djur och växter som sprids i naturen orsakar stora problem. De tränger ut naturligt förekommande växt- och djurarter men kan också orsaka allvarlig skada på infrastruktur samt bära på sjukdomar som kan vara skadliga för människors och djurs hälsa. Invasiva främmande arter sprids både avsiktligt och oavsiktligt genom exempelvis utsättning av fisk och kräftdjur eller genom att växtavfall slängs i naturen. Det kostar samhället mycket pengar att begränsa och kontrollera spridningen och det är därför viktigt att arterna upptäcks tidigt eller helst hindras från att komma hit.

Det är alltid förbjudet att sprida de arter som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Dit hör till exempel jättebalsamin, jätteloka, signalkräfta och smal vattenpest. Det finns också arter som inte är förbjudna men som kan skada den biologiska mångfalden i Sverige. Det gäller till exempel sjögull, svarthuvad snigel, blomsterlupin och parkslide.

Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att hålla utkik efter invasiva främmande arter i naturen och rapportera fynd på antingen www.invasivaarter.nu Länk till annan webbplats. eller www.rappen.nu Länk till annan webbplats.. Tillsammans kan vi kartlägga utbredningen och hjälpas åt med att minska spridningen av invasiva främmande arter.

Mer information om invasiva främmande arter på Länsstyrelsens hemsida

Mer information om invasiva främmande arter på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt