Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Östergötland utför naturvårdsbränning i Finspång

Barrskog i samband med en naturvårdsbränning. Det är låga lågor till vänster i bild.

Bild från en tidigare naturvårdsbränning.

Måndagen den 9 maj kommer Länsstyrelsen Östergötland att genomföra en naturvårdsbränning i Finspångs kommun. Rökutvecklingen väntas bli kraftig och lukten kommer att kännas i flera dagar.

Bränningsobjektet Östra holmarna utgörs av fyra närbelägna myrholmar inom Fisklösemossens naturreservat som ligger 6 kilometer nordväst om Igelfors i Finspång kommun. Objektet är totalt cirka 5 hektar stort.

Bränningen beräknas starta mitt på dagen och fortsätta fram till kvällen. Efterbevakningen pågår tills den sista rökhärden slocknat plus tre dagar efteråt.

– Bränningen syftar till att skapa en större variation i den enformiga skogen skapad av tidigare skogsbruk. Målet är mer död ved av olika slag, tallar med brandljud och ett större inslag av lövträd, säger Per Folkesson, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

Naturvårdsbränning sker då väder och markförhållanden är gynnsamma. Det ska vara mycket torrt i markerna för att branden ska få önskat resultat och gynna växter och djur.

Säkerheten är mycket viktig i samband med naturvårdsbränningar. Själva bränningen genomförs av en bränningsentreprenör samt med inhyrda entreprenörer för eftersläckning. Allt sker i samarbete med räddningstjänst, polis, kustbevakning, SOS Alarm och skogsbrandflyg. Allmänheten har blivit informerad via massutskick till hushållen och lokalradio innan branden startas.

Rökutvecklingen är kraftig under själva bränningen och röklukt kommer att kännas under flera dagar. Påverkan på boende beror på vindriktning.

Mer information

Mer information om naturvårdsbränningar Länk till annan webbplats.

Mer information om Fisklösemossens naturreservat Länk till annan webbplats.

Översiktskarta över bränningsområdet Länk till annan webbplats.

Inzoomad karta över bränningsområdet Länk till annan webbplats.

Kontakt