Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hat och hot får färre att engagera sig politiskt

Logotyp med texten "Vår demokrati - värd att värna varje dag. Vi står upp för demokratin. www.vardemokrati.se"

Hur mår demokratin i Östergötland? Generellt sett bra, men det finns utmaningar. Valdeltagandet skiljer sig markant mellan olika stadsdelar och det är svårt att rekrytera nya politiker. Detta är en trend som på sikt kan påverka demokratin negativt.

År 2021 firade vi 100 år av demokrati i Sverige och vi kan vara stolta över att demokratin i Sverige och i Östergötland är stark. Valdeltagandet i länet ligger på 88 procent och vi har hög tillit till varandra och för samhällets institutioner samt ett aktivt deltagande i demokratiska processer.

Demokratin går ändå inte att ta för given. Internationellt sett hotas den på många sätt. Vi ser det via grava övertramp av mänskliga rättigheter och demokratiska staters suveränitet som i Ukraina, men det kommer även smygande i form av små inskränkningar i rättsstaten eller i yttrandefrihet och även här har vi exempel i vår absoluta närhet.

I samband med demokratijubileet 2021 sammanställde Länsstyrelsen Östergötland en rapport om demokratiutmaningar i Östergötland. I rapporten, som bygger på intervjuer med lokala politiker, framgår det bland annat att rollen som politiker är en utsatt position som kan innebära hat och hot.

– I intervjuerna beskrev politikerna en bild som det även finns stöd för i nationella utredningar och undersökningar. Den kan i korthet beskrivas som att det är en position med väldigt höga krav och att samtalsklimatet både inom kommunen och framför allt med övriga samhället kan vara tärande. Dessutom upplevs uppdraget ha låg status, säger Karin Linkhorst, jämställdhetsutvecklare på Länsstyrelsen Östergötland.

Hat och hot. En hård och uppskruvad retorik. Det är två fenomen som beskrivs försvåra möjligheten att rekrytera till partierna och att det är en bidragande orsak till att människor inte vill delta i eller lämnar det politiska livet. Detta innebär att samhället får allt färre förtroendevalda och att uppdragen oftare koncentreras till färre personer.

Ett annat samhällsproblem kopplat till demokratin är att klyftorna ökar. I Östergötland skiljer det hela 29 procentenheter mellan valdistriktet med högst andel valdeltagare och det som har lägst. Personer med hög utbildningsnivå och hög inkomst är överrepresenterade bland förtroendevalda medan kvinnor, utrikes födda samt unga och äldre är underrepresenterade.

– Det är ett problem för demokratin. Det behövs fler och inte färre politiker och som behöver representera bredden av alla perspektiv i vårt samhälle i tydligare utsträckning. Det vore bra om vi kunde få fler politiker med blandad socioekonomisk bakgrund och ursprung, något som torde vara möjligt då intresset för politik inte minskar, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Rapport om demokratiutmaningar i Östergötland

Alla svenska myndigheter har som yttersta uppdrag att se till att de beslut som riksdag och regeringen fattar blir verklighet. Länsstyrelsen är därför som statlig aktör i länet en viktig länk för att värna demokratin i samhället.

Under 2020–2022 har Länsstyrelsen ett särskilt regeringsuppdrag att kartlägga och analysera lokala och regionala utmaningar på demokratiområdet samt komma med förslag på insatser för att stärka demokratin. Som en del i det arbetet bjöd Länsstyrelsen in samtliga partier i fullmäktige i alla kommuner för att delta i samtal om demokratins utmaningar. Samtalen om demokratiutmaningar i Östergötland har sammanställts till en rapport.

Demokratiutmaningar i Östergötland – perspektiv från lokala politiker Länk till annan webbplats.

Demokrativecka i Finspång

Den 2 till 8 maj uppmärksammar Finspångs kommun att demokratin i Sverige firar 100 år. Under veckan genomförs flera olika aktiviteter där man lyfter fram demokrati ur olika perspektiv.

Måndag den 2 maj klockan 12.00 invigningstalar landshövding Carl Fredrik Graf och kommunfullmäktiges ordförande Berit Martinsson i Kulturhuset. Länsstyrelsen kommer även att vara på plats i Finspång på torsdag då landshövdingen och jämställdhetsutvecklare Karin Linkhorst pratar demokrati med politiker.

Finspångs demokrativecka 2022 Länk till annan webbplats.

Läget i länet – tema demokrati

Varje månad sammanställer Länsstyrelsen Östergötland en lägesbild om ett aktuellt ämne som myndigheten har uppdrag kring. I april månad står demokratin i fokus.

Demokratin i Östergötland – nuläge, läget framåt och utmaningar

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss