Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förändrad beredskap vid Sveriges kärnkraftverk

Oskarshamns kärnkraftverk

Foto: Wikimedia commons

Från och med 1 juli i år kommer delar av Östergötlands län ingå i den nya så kallade planeringszonen. Beredskapszonerna runt kärnkraftverket i Oskarshamn förändras och delas in i inre, yttre och en nyetablerad zon som kallas planeringszonen. I planeringszonen ska det finnas en beredskap att kunna hantera en kärnteknisk olycka.

De nya beredskapszonerna är ett resultat av det regeringsuppdrag som Strålsäkerhetsmyndigheten redovisade till regeringen 2017. Bland annat till följd av erfarenheter efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011.

Ett redan säkert system stärks

Säkerheten på de svenska kärnkraftverken är god och utvecklas kontinuerligt. Bland annat genom att Strålsäkerhetsmyndigheten gör regelbunden tillsyn på kärnkraftverken för att kontrollera att de uppfyller de säkerhetskrav som lagar och föreskrifter ställer. Beredskapen förstärks nu för att ytterligare förbättra möjligheterna att hantera en kärnkraftsolycka om den ändå skulle inträffa.

Vid en kärnteknisk olycka där utsläppet har en sådan omfattning att det kräver särskilda åtgärder är det Länsstyrelsen som tar över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten. Länsstyrelsen ansvarar också för att skydda allmänheten. Bland annat genom information om hälsoskyddsåtgärder till befolkningen som tillexempel att dela ut jodtabletter i områden som drabbats av radioaktivt nedfall.

– Arbetet med att förstärka och utöka beredskapszonerna har pågått sedan 2020 då regeringen fattade beslut om de nya zonerna, därför införs nu under 2022. De nya zonerna innebär att beredskapen kring Oskarshamns kärnkraftverk förstärks ytterligare. Det är positivt och ger oss bättre möjligheter att hantera en kärnkraftsolycka om den trots allt skulle inträffa, säger Jenny Knuthammar, Försvarsdirektör vid länsstyrelsen Östergötland.

Zonerna blir större

De tidigare beredskapszonerna utökas upp till 25 kilometer från kärnkraftverken samt att en ny större zon på 100 kilometer upprättas. De nya zonerna har utformats med hänsyn till praktiska aspekter, till exempel så att skyddsåtgärder kan genomföras effektivt, att samhället kan återhämta sig efter en olycka och att allmänheten ska kunna informeras och under en händelse få kännedom om vilka egna åtgärder de kan vidta.

I den nya zonen, som kallas för planeringszon, ingår Valdemarsvik, Åtvidaberg, Kinda och Ydre kommun i Östergötlands län.

Kärnerngeriberedskap i Östergötland

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss