Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Försvarsindustri och globala frågor i fokus under besök från riksdagen

Porträttbild på landshövding Carl Fredrik Graf.

Landshövding Carl Fredrik Graf står värd för besöket.

Den 25–26 april står landshövdingen värd för ett besök av 15 ledamöter från riksdagens utrikesutskott. Under besöket kommer ledamöterna få en inblick i länets starka försvarsindustrier, men också ges tillfälle att diskutera utrikespolitiska frågor på regional nivå.

Programmet inleds med studiebesök på företag med spetskompetens inom flygklustret; däribland Saab och UMS Skeldar. Ledamöterna träffar även representanter för Maxar (tidigare Vricon) som har internationell status och en världsposition med sitt viktiga uppdrag att leverera satellitbilder som bland annat skildrar situationen i krigets Ukraina. Besökets första dag avrundas med en öppen utrikespolitisk debatt i regi av Utrikespolitiska föreningen.

Dag två besöker delegationen Linköpings universitet för en presentation av hur universitet arbetar med strategisk samverkan för att stärka näringslivet och främja länets innovationskraft. Delegationen träffar också Sectra Communications som har sin grund i den framstående forskningen på universitetet och vars arbete för informationssäkerhet kan vara mer aktuellt än någonsin.

– Jag ser fram emot att träffa både ledamöterna i utrikesutskottet och östgötska företag som har visat att de kan producera innovativa produkter av hög kvalitet. Det är något som är extra viktigt med tanke på den rådande situationen i vår omvärld. Den typen av företag behövs för att säkra produktionen av försvarsmaterial och säkerhetsrelaterade produkter, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Bakgrund till besöket

Riksdagens utrikesutskott genomför en studieresa till Linköping inför beredningen av regeringens årliga skrivelse om exportkontroll. Syftet är att inhämta kunskap och etablera nya kontakter, samt att göra besök vid för Sverige viktiga försvarsindustrier. Vid besöket deltar också ledamöterna i en utåtriktad debatt i regi av utrikespolitiska föreningen.

Om riksdagens utskott

De 15 utskotten är motorn i riksdagsarbetet. Det är där ledamöterna förbereder riksdagens beslut. När ett utskott presenterat sitt förslag till beslut ska alla riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget. I varje utskott sitter 17 ledamöter. Utskotten är som en "miniriksdag", vilket innebär att sammansättningen på ledamöterna i utskottet speglar fördelningen i riksdagen.

Kontakt