Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökade kostnader slår hårt mot livsmedelsbranschen

Logotyp med texten Samverkan Östergötland.

Lägesbilden bygger på rapporter från bland annat aktörerna i Samverkan Östergötland.

Ökade kostnader för foder, el och drivmedel slår hårt mot livsmedelsproducenter i länet. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands regionala lägesbild.

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av kriget i Ukraina. Sammanställningen bygger på rapporter från länets kommuner och andra aktörer i länet.

I den senaste lägesbilden, som färdigställdes på tisdagen, framgår det att de ökade kostnaderna för bland annat foder, el och drivmedel just nu inte matchar intäkterna hos producenter av slaktgris och ägg. Enligt siffror från branschorganisationen Sveriges grisföretagare och rådgivningsföretaget Gård & djurhälsan innebär varje producerad slaktgris en förlust på 336 kronor för producenten. Enligt branschorganisationen Svenska Ägg går äggproducenter i förlust med 6–7 kronor per kilo ägg.

– I nuläget finns det inte någon generell risk för brist på livsmedel i Sverige, men om den reducerade lönsamheten leder till minskade djurbesättningar eller avvecklade verksamheter kan den svenska livsmedelsförsörjningen påverkas på längre sikt. Det är bekymmersamt eftersom livsmedelsproduktionen är en av grunderna i att ha en god beredskap, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

I lägesbilden framgår det även att länet har fått sina första beslut från Jordbruksverket om hemisolering av sällskapsdjur som inte uppfyller krav för införsel till Sverige. När flyktingar kommer till gränsen med sällskapsdjur ska de anmäla djuren till tullpersonalen eller till veterinär. Om det inte går säkerställa att djuret är skyddat mot rabies så behöver djuret isoleras.

Om djuret isoleras i väntan på svar på antikroppstest, och testresultatet sedan visar tillräcklig mängd antikroppar mot rabies, så blir isoleringen oftast ett par veckor. Om djuret inte är vaccinerat, eller testresultatet visar på för låg mängd antikroppar, så blir isoleringen fyra månader.

– Rabies förekommer inte i Sverige och det är mycket viktigt att det inte förs in i landet. Ukraina är ett land med förhöjd risk för rabies och det är därför prioriterat att alla sällskapsdjur som förs in i Sverige kontrolleras. Detta är även något som påverkar en redan hårt belastad veterinärbransch, säger Carl Fredrik Graf.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss