Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rekordanslag till satsningar vid Tåkern

Bilden föreställer en person som står i ett fågeltorn och blickar ut över en sjö genom en kikare.

Foto: Scandinav bildbyrå

I år delar Tåkernfonden ut 851 400 kronor till sex olika projekt som ska gynna både djur, växter och människor. Det handlar bland annat om skötsel av Tåkerns naturreservat, biologiska undersökningar, forskning och naturpedagogik vid sjön. Dessutom stöttas särskilt tioårsjubileet för naturum Tåkern.

Tåkernfonden finns sedan år 1987 med som en finansiär för att bevara och utveckla de höga naturvärdena i och omkring Tåkern. Årligen delar fonden ut projektpengar för att gynna djur- och växtlivet vid Tåkern och också för att ge människor möjlighet att uppleva rikedomen i naturen vid sjön. Tåkernfondens styrelse har i år fattat beslut om att dela ut 851 400 kronor till olika projekt, vilket är den högsta summan som någonsin utdelats, med undantag från det år som naturum Tåkern byggdes.

En större del av total summan går till reservatsförvaltningens skötsel och markägarnas djurhållning vid sjön eftersom detta utgör grunden för såväl en rik biologisk mångfald som för fina friluftsuppleveler vid sjön.

För att utvärdera skötselinsatser, förstå hur sjöns ekosystem fungerar och följa utvecklingen av fågellivet får Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings universitet och Tåkerns fältstation medel för bland annat uppföljning, forskning och inventeringar.

Fondens medel bidrar även till naturum Tåkerns tioårsjubileum genom att möjliggöra extra öppettider, barnteatrar med naturinriktning samt spridandet av kunskap och förståelse kring betesdjurens viktiga funktion för att bevara den biologiska mångfalden i området.

– Naturum Tåkern är ett mycket viktigt och välbesökt nav för att sprida kunskap och ta emot besökare vid sjön, därför känns det roligt att kunna bidra med en extra guldkant till tioårsjubileet. Särskilt meningsfullt känns det att naturum med stöd av fonden nu kan erbjuda de skolelever som fyller tio år att besöka naturum för ett specialupplägg kopplat till jubileet säger landshövding Carl Fredrik Graf, som även är ordförande i Tåkernfonden.

Årets anslagna medel

  • Restaurering och skötsel av Tåkerns naturreservat (300 000 kronor)
  • Ersättning till djurhållare i Tåkerns naturreservat (130 000 kronor)
  • Inventering av och kunskapsspridning om Tåkerns våtmarksfåglar (131 400 kronor)
  • Undersökningar av Tåkerns vattenmiljö (80 000 kronor)
  • Tioårsjubileum naturum Tåkern (130 000 kronor)
  • Skolprojekt för tioåringar - naturum Tåkern tio år (80 000 kronor)

Tåkernfonden

Tåkernfonden bildades 1987 med målsättningen att bevara Tåkerns naturvärden, att göra dem tillgängliga för allmänheten och att bidra till unga människors utbildning i och förståelse för naturvård. I dag har Tåkernfonden ett värde på 25 miljoner kronor och fonden delar årligen ut anslag till projekt för besökare, forskning och skötselinsatser kring sjön Tåkern. Ordförande i fonden är landshövding Carl Fredrik Graf.

Kontakt