Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

5,7 miljoner till lokala naturvårdsprojekt

Bilden föreställer en äng med ett staket och en våtmark i bakgrunden.

20 nya natur- och friluftsprojekt i sex östgötska kommuner får dela på knappt 5,7 miljoner kronor. Pengarna betalas ut via bidragssystemet LONA – en satsning på lokal och kommunal naturvård.

Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att ge knappt 5,7 miljoner kronor i så kallat LONA-bidrag till 20 nya natur- och friluftsprojekt i länet. LONA (lokala naturvårdsprojekt) är en satsning på lokal och kommunal naturvård och kan bidra till såväl naturvårds- som friluftsprojekt. Det kan handla om allt från information och kunskapsinsamling till anläggande av våtmarker.

– Det är en ganska stor variation på ansökningarna i år, allt ifrån artinriktade insatser, till restaurering av en allé och ett anläggande av ett våtmarkssystem för dagvatten. Det är jätteroligt att få dela ut bidrag till så många olika projekt. Vi kommer dessutom att ha ett extra ansökningstillfälle för nya LONA-ansökningar med sista dag för ansökan den 2 september, säger Nathalie Bjällerhag naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Bland årets projekt hittar vi flera uppdateringar av naturvårdsprogram. Ett antal olika typer av inventeringar kommer att utföras, till exempel kommer Motala kommun utföra inventeringar av invasiva främmande arter och Mjölby kommun en artinventering inriktad på grod- och kräldjur. Finspångs kommun kommer att ta fram en grönblå infrastrukturplan och Valdemarsviks kommun kommer att utföra röjningar på Häradskär för att gynna den biologiska mångfalden och friluftslivet på ön.

– De LONA-medel som nu beslutats kommer att göra stor skillnad för att stärka miljöer på olika platser i Östergötland. Lite extra roligt är Finspångs projekt Kottebana i Butbro där en förening vill anlägga en kottebana med fem stationer, detta för att uppmuntra till rörelseglädje, naturupplevelse och utomhuspedagogik hos barn och unga, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Länsstyrelsen har fått ansökningar från 6 av länets 13 kommuner. Ansökningarna motsvarar drygt 10 miljoner kronor fördelade på 22 projekt. Länsstyrelsen fördelar knappt 5,7 miljoner kronor i bidrag till 20 projekt.

Fakta LONA

Den lokala naturvårdssatsningen LONA är ett bidrag för att stimulera kommuners och ideella föreningars arbete med naturvård utifrån egna idéer och lokala förutsättningar. LONA-bidraget har funnits sedan 2004.

År 2018 införde Naturvårdsverket våtmarker som ett eget bidragsområde. Det tillkom för att särskilt stimulera projekt som bidrar till att öka tillskottet till grundvattnet eller som stärker landskapets egen förmåga att hålla och balansera vattenflöden.

År 2020 gjorde regeringen en satsning för att förbättra situationen för vilda pollinatörer och pollinering. En del av de medel som regeringen satsar, fördelas till åtgärder inom LONA, den lokala naturvårdssatsningen.

Beviljade LONA-projekt 2022

Kommun

Beviljat projekt 2022

Beviljat bidrag

Finspång

Grönblå infrastrukturplan

350 000

Finspång

Kottebana i Butbro

50 000

Finspång

Restaurering av allé i Igelfors

55 000

Finspång

Trädåtgärder i Finspångs tätort

120 000

Finspång

Våtmark vid Finnviken

703 320

Kinda

Uppdatering naturvårdsprogram

250 000

Linköping

Backsvala – skapa fler och bättre häckningsmiljöer

175 000

Linköping

Handbok gynna stadens pollinerande insekter

100 000

Linköping

Naturvårdsåtgärder i Linköpings stads ekmiljöer

175 000

Linköping

Revidering av Linköpings kommuns naturvårdsprogram - inventering av sjöar och vattendrag

450 000

Mjölby

Fördjupad artinventering grod- och kräldjur, Västra Lund

15 000

Motala

Förstudie för restaurering av våtmark vid Trosby

198 000

Motala

Guckusko i Östergötland

154 000

Motala

Invasiva arter i Motala kommun

100 000

Motala

Kartering av våtmarkspotential

99 000

Motala

Restaurera en mosse vid Motalas Golfbana

198 000

Motala

Restaurera Karshult naturreservats påverkade hydrologi

788 000

Motala

Uppdatering av naturvårdsprogrammet

525 000

Motala

Våtmarkssystem för dagvatten Borensberg till Motala ström

900 000

Valdemarsvik

Röjning del av Häradskär

247 300

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss