Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Minskat behov av tillfälliga boenden

Logotyp med texten Samverkan Östergötland.

Lägesbilden bygger på rapporter från bland annat aktörerna i Samverkan Östergötland.

Fler flyktingar än förväntat har löst boende på egen hand och färre än förväntat har uppsökt Migrationsverket. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands regionala lägesbild.

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av kriget i Ukraina. Sammanställningen bygger på rapporter från länets kommuner och andra aktörer i länet.

I den senaste lägesbilden, som färdigställdes på tisdagen, framgår det att det är fler flyktingar än förväntat som har löst boende på egen hand och att det är färre än förväntat som har uppsökt Migrationsverket. Det finns flyktingar i länets alla kommuner varav i kommunal regi i hälften av kommunerna.

– Både privatpersoner och civilsamhälle har, precis som länets alla kommuner, ansträngt sig för att ordna fram tillfälliga boendeplatser. Det glädjande att se att många har ett stort engagemang för sina medmänniskor, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

På nationell nivå har Migrationsverkets behov av tillfälliga boenden minskat från 12 000 till 6 000. En viktig orsak till förändringen är, enligt Migrationsverket, att arbetet med att upphandla boendeplatser har slagit väl ut.

Antalet flyktingar som har sökt tillstånd enligt masskyddsdirektivet har på nationell nivå sjunkit från 4 000 dagligen till mellan 800 och 1 300. Den 30 mars hade 912 flyktingar sökt tillstånd i Östergötland. Av dessa hade 704 beviljats tillstånd.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt