Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens tillsynsuppdrag enligt covid-19-lagen avslutas

Länsstyrelserna

Från och med den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Samtidigt upphör tillfälliga covid-19-lagen att gälla och länsstyrelsernas tillsynsuppdrag avslutas.

Den 3 mars föreslog regeringen att den tillfälliga covid-19-lagen och tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen skulle upphöra att gälla den 31 mars 2022. Riksdagen antog förslaget och från och med den 1 april 2022 upphör lagarna att gälla. Länsstyrelserna avslutar därför sin tillsynsverksamhet enligt den tillfälliga covid-19 lagen.

Länsstyrelsen Östergötland har sedan den tillfälliga covid-19-lagen trädde i kraft genomfört över 2000 tillsynsbesök runt om i länet.

– Det har varit intensivt och lärorikt att arbeta med covid-19-lagen. Det har varit stora och snabba omställningar för både verksamhetsutövare och för Länsstyrelsen. Vår bild är att de allra flesta har velat göra rätt och att de ställde om sin verksamhet snabbt trots att restriktioner infördes med kort framförhållning. En stor del av vårt arbete har varit att jobba med information för att verksamheterna skulle kunna följa covid-19-lagen, säger Kristoffer Hellberg som var enhetschef för enheten för tillsyn enligt covid-19-lagen.

Covid-19 inte längre allmänfarlig och samhällsfarlig

Från och med den 1 april 2022 klassas inte längre covid-19 som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Vid symtom på luftvägsinfektion är det ändå fortsatt viktigt att stanna hemma, det är också fortsatt rekommenderat att du som ännu inte vaccinerat dig gör det. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna som ännu inte vaccinerat sig att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Information om vaccinering mot covid-19 på 1177.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webb
Länk till annan webbplats.

Kontakt