Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Över 2 000 boendeplatser för ukrainska flyktingar

Logotyp med texten Samverkan Östergötland.

Lägesbilden bygger på rapporter från bland annat aktörerna i Samverkan Östergötland.

Östergötlands kommuner har med kort varsel rapporterat in över 2 000 tillfälliga boendeplatser för människor som flyr kriget i Ukraina. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands regionala lägesbild.

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av kriget i Ukraina. Sammanställningen bygger på rapporter från länets kommuner och andra aktörer i länet.

I den senaste lägesbilden, som färdigställdes på tisdagen, framgår det att de flesta kommunerna i länet har tagit emot flyktingar från Ukraina. Kommunerna som har tagit emot flyktingar rapporterar låg påverkan på sina verksamheter ännu så länge.

– Det som framkommit hittills i vår samverkan med kommunerna är att det finns språkliga utmaningar och ett informationsbehov kopplat till skolverksamheten gällande mottagande av barn från Ukraina, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

I fredags lämnade länsstyrelserna över en inventering av boendeplatser till Migrationsverket som gjorts på uppdrag av regeringen. Inventeringen innehåller en lista med drygt 74 000 boendeplatser som kan användas utifrån behov. 2 187 av platserna finns i Östergötlands kommuner.

– Listan innehåller allt från lägenheter, vandrarhem, campingplatser, stugbyar och semesteranläggningar till skolor, idrottshallar, lagerlokaler och modulboenden. Det är ett styrkebesked från det svenska samhället att med kort varsel lyckas få fram så pass många boendeplatser, säger Carl Fredrik Graf.

Enligt Länsstyrelsen Östergötlands regionala lägesbild påverkas även vissa sektorer inom näringslivet av den ryska invasionen av Ukraina. Byggindustrin har ökade materialpriser och många företag inom branschen har personal från Ukraina som inte kommer in till Sverige nu, vilket leder till ökad personalbrist. Äggproducenters utgifter är just nu större än intäkterna. I tidigare lägesbild har det även rapporterats att företag inom åkerinäringen signalerar att de ökade drivmedelspriserna påverkar verksamheterna i stor utsträckning

– Redan innan kriget bröt ut hade regeringen aviserat om ett stödpaket på en miljard kronor till livsmedelsproducenter på grund av högre priser på el, drivmedel och andra insatsvaror. Med den senaste månadens utveckling har läget blivit än mer ansträngt för företag som producerar livsmedel. Det är dock viktigt att poängtera att det i dagsläget inte råder någon brist på livsmedel i Sverige, säger Carl Fredrik Graf.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här (pdf) Pdf, 139.1 kB.

Inventerade boendeplatser uppdelat per län och kommun (pdf) Länk till annan webbplats.

Kontakt