Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Östergötland arbetar för att höja flyktingkapaciteten

Logotyp med texten Samverkan Östergötland.

Lägesbilden bygger på rapporter från bland annat aktörerna i Samverkan Östergötland.

De flesta kommunerna i länet har gått upp i stabsläge och arbetar för att höja kapaciteten för flyktingmottagande. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands regionala lägesbild med anledning av kriget i Ukraina.

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer, precis som under coronapandemin, varje vecka en regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av kriget i Ukraina. Sammanställningen bygger på rapporter från länets kommuner och andra aktörer i länet.

I den senaste lägesbilden, som färdigställdes på tisdagen, framgår det att kommunerna i Östergötland genomgående arbetar med att höja kapaciteten för mottagande av flyktningar, iordningsställa tillfälliga boende och förbereda skolverksamheternas undervisning för barn från Ukraina. De flesta kommunerna har gått upp i stabsläge och ett antal kommuner har redan tagit emot flyktingar.

– Regeringen och Migrationsverket har tagit hjälp av länsstyrelserna och kommunerna för att lösa det akuta behovet av boendeplatser. Östergötland har redan säkerställt över tusen boendeplatser och kommer inom kort att redovisa ytterligare en inventering över fler lokaler, anläggningar och andra enklare boendeformer som kan användas som tillfälliga boenden, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Den ryska invasionen av Ukraina påverkar även vissa sektorer inom näringslivet, enligt den regionala lägesbilden. Företag inom exempelvis åkerinäringen signalerar att de ökade drivmedelspriserna påverkar verksamheterna i stor utsträckning.

– Även företag med djurproduktion riskerar att drabbas på grund av den ökade prisbilden på foder. Beroende på hur konflikten utvecklas behöver vi ta höjd för att olika delar av samhället kommer att påverkas både på kort och lång sikt, säger Carl Fredrik Graf.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här. Länk till annan webbplats.

Kontakt