Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets grundvattennivåer under normalt

Bild på vattendroppe mot vattenyta

Just nu är grundvattennivåerna i Östergötland under normalt i stora magasin. Om det inte kommer mer nederbörd snart kommer nivåerna att hamna under normala nivåer i både små och stora magasin.

Tisdag 22 mars är det internationella världsvattendagen, en dag för att lyfta vattenfrågor och belysa olika vattenrelaterade teman. Årets tema är Grundvatten – Gör det osynliga synligt. I samband med det har Länsstyrelsen Östergötland tagit fram information om hur läget i länet ser ut kopplat just till grundvatten.

Grundvatten är en av våra viktigaste naturresurser. Det kan upplevas osynligt, men dess påverkan är synlig överallt. Grundvatten är, för en stor del av jordens befolkning, den viktigaste källan till dricksvatten då det har litet eller inget behov av rening. Grundvatten är även livsmiljö för många växter och djur samt används i industrier och för bevattning.

– De senaste åren har mycket fokus hamnat på risken för vattenbrist i länet. I flera år har grundvattennivåerna varit låga. Därför har Länsstyrelsen tagit på sig en allt större roll för att bevaka läget i länet gällande tillgången till dricksvatten, säger Jessica Lerstorp, handläggare vatten på Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsens kontrollerar grundvattennivåerna i länet cirka en gång i månaden och för avstämningar med kommunerna för att bevaka situationen. Just nu är nivåerna ganska normala för årstiden i små magasin men i stora magasin är nivåerna under normalt. Om man kollar framåt de närmaste 60 dagarna ser det ut som att nivåerna kommer ligga under normalt i både små och stora magasin om vädret inte blir blötare än normalt.

I och med de klimatförändringar som vi står inför kommer grundvattennivåerna minska och vi får längre perioder med torka vilket kommer leda till svårigheter kring vattenförsörjningen. En ökande befolkning leder också till en ökad vattenanvändning. En annan följd av klimatförändringarna är att det blir varmare och att vi i vår del av världen kommer ha möjlighet att odla mer. Med andra ord kommer vattenbehoven att öka samtidigt som tillgången kommer att minska. Vi måste tillsammans jobba för en hållbar vattenanvändning.

– Länsstyrelsen jobbar med olika åtgärder mot detta problem. Bland annat har vi bidrag som det går att söka för att trygga dricksvattentillgången. Vi har även tagit fram en regional vattenförsörjningsplan som djupare går in på klimatförändringarnas påverkan på länets dricksvattentillgångar, säger Jessica Lerstorp, handläggare vatten på Länsstyrelsen Östergötland.

Utöver det arbetar Länsstyrelsen med miljöövervakning och vattenförvaltning för att kunna upptäcka negativ påverkan på grundvattenförekomster, bedöma statusen på grundvattenförekomsten och föreslå vilka åtgärder som behövs för att grundvattenförekomsten ska nå god status. En åtgärd kan vara exempelvis vara att inrätta vattenskyddsområden.

Om grundvattennivåerna är fortsatt låga till sommaren kan det bli aktuellt med bevattningsförbud, om vattenförbrukningen samtidigt är hög. Mer om detta finns på kommunernas hemsidor.

På vår hemsida har vi samlat tips på vad man kan göra för en mer hållbar vattenanvändning och för att spara vatten. Länk till annan webbplats.

Läget i länet, Grundvattennivåer, mars 2022 Powerpoint, 553.9 kB.

Temat på världsvattendagen 2022, Grundvatten – Gör det osynliga synligt, bygger på det sjätte hållbarhetsmålet i Agenda 2030: ”Rent vatten och sanitet för alla”. Även ett av de 16 miljökvalitetsmålen är ”Grundvatten av en god kvalité” och definieras av riksdagen: ”Grundvatten ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag”.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss