Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Föräldraskapsstöd ger nyanlända föräldrar mer förtroende för vård och socialtjänst

Länsstyrelserna

Utbildningen ”Föräldraskap i Sverige”, som Länsstyrelsen Stockholm och Stockholms stad står bakom, riktar sig till nyanlända och utrikesfödda föräldrar. En färsk utvärdering av utbildningen visar att föräldrar som deltagit i träffarna har fått en ökad tillit till socialtjänst och sjukvård samt en större kunskap om vilket stöd de kan få.

Att vara ny i Sverige kan innebära många nya saker att lära sig. För att underlätta etableringen och delaktigheten i det svenska samhället erbjuder kommunerna samhällsorientering till dem som har fått uppehållstillstånd och har ett etableringsprogram eller har kommit hit som anhöriginvandrare.

Även om samhällsorienteringen innehåller information om hur det är att bilda familj i Sverige har man på Länsstyrelsen Stockholm sett att det också finns ett behov av ett mer renodlat stöd när det gäller just föräldraskap.

– Vi såg att det fanns ett behov av att få svar på frågor om hur det är att vara familj i Sverige, vilka skyldigheter man har som förälder och vilka rättigheter barnen har. Men också vilket stöd som finns att få av samhället via exempelvis skola, vård och socialtjänst, säger Anne Öster, föräldraskapsstödssamordnare på Länsstyrelsen Stockholm.

Under åren 2016–2018 tog Länsstyrelsen hjälp av Stockholms stads socialförvaltning för att utveckla ett särskilt program för nyanlända och utrikesfödda föräldrar, ”Föräldraskap i Sverige”. Syftet med utbildningen är att ge föräldrar information om hur förskola, skola, vård och socialtjänst fungerar, om föräldrars och barns rättigheter och skyldigheter, samt jämställdhet.

Utvärdering visar att stödet gör skillnad

Programmet ”Föräldraskap i Sverige” utvärderades nyligen av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Region Stockholm och Karolinska Institutet. Resultatet visar att föräldrar som deltagit i träffarna har fått en ökad tillit till socialtjänsten och sjukvården. De har även fått ökad kunskap om vilket stöd som socialtjänst, vård och skola kan erbjuda barn och föräldrar. Dessutom har föräldrar blivit tryggare i hur de kan sätta gränser för barn enligt svensk lag och det syns en positiv förändring när det gäller uttryck av hedersrelaterad kultur.

– Utvärderingen visar att ”Föräldraskap i Sverige” gör skillnad och att det går att bygga tillit. En högre tillit till viktiga samhällsinstanser som vården och socialtjänsten kan öka möjligheten att nå familjer med den vård och det stöd som samhället erbjuder. ”Föräldraskap i Sverige” kan vara ett sätt att fånga upp familjer i behov av vidare insatser, säger Anne Öster.

”Föräldraskap i Sverige” erbjuds i dag i cirka 90 kommuner i Sverige. Den nationella spridningen av programmet sker i samarbete med Bris. Träffarna leds av utbildade gruppledare från verksamheter som på olika sätt kommer i kontakt med målgruppen. I dag finns cirka 500 utbildade gruppledare i hela landet, och av dem runt 200 i Stockholms län.

Föräldraskap i Sveriges webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens arbete med föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja länets kommuner, regionen och andra föräldraskapsstödjande aktörer i arbetet med att erbjuda alla föräldrar med barn upp till 18 år stöd i föräldraskapet. Syftet är att stärka föräldraförmågan och relationen mellan föräldrar och barn.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss