Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen aktiverar krishanteringsorganisation

Genrebild på Länsstyrelsen Östergötlands fasad.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och det säkerhetspolitiska läget förstärker Länsstyrelsen Östergötland sin ordinarie organisation med en krishanteringsstab.

Inriktningen just nu är att omvärldsbevaka och säkerställa att myndigheten kan hantera konsekvenserna för länet i rådande läge och vid en eskalering av konflikten.

– Det innebär att Länsstyrelsen prioriterar arbetet med den aktuella situationen. Fokus ligger på att kontinuerligt omvärldsbevaka och analysera påverkan på länet, skapa förutsättningar för samverkan i länet samt samordna kommunikationsfrågor. En av de prioriterade uppgifterna just nu är arbetet med förberedelser för ett eventuellt mottagande av flyktingar från Ukraina, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Länsstyrelsens arbete med totalförsvaret

Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar. I planeringen av totalförsvaret påverkas både offentliga och privata aktörer. Länsstyrelsens roll är att samordna arbetet och att stödja kommuner och regioner i deras arbete med civilt försvar.

– Verksamhetsutövare som bedriver samhällsviktig verksamhet behöver se över sina reservrutiner och se till att uthålligheten är tillräcklig för att man i alla lägen kan upprätthålla den mest kritiska verksamheten. Företag och myndigheter bör även se över sitt säkerhetsskydd och sin informationssäkerhet, säger Jenny Knuthammar, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

Allas ansvar

Det är alltid viktigt att ha en bra hemberedskap oavsett hur det säkerhetspolitiska läget ser ut. En kris behöver inte handla om ett militärt angrepp utan kan komma oväntat när som helst. Det kan lika gärna handla om transportstörningar, översvämningar, skogsbränder eller it-attacker.

Vid kriser och allvarliga händelser är också det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Mer information

Källkritik (Krisinformation.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om krisen eller kriget kommer (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt