Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Östergötland allt mindre påverkat av pandemin

Logotyp med texten Samverkan Östergötland.

Den regionala lägesbilden bygger på rapporter från aktörer inom Samverkan Östergötland.

Fler och fler aktörer i länet rapporterar en minskad påverkan av covid-19. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands regionala lägesbild.

I Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild, som färdigställdes på tisdagen och som bygger på rapporter från vecka 8, har sex kommuner sänkt sin påverkansgrad jämfört med den senaste rapporteringen. Sammanlagt rapporterar fem kommuner ingen påverkan, sju måttlig påverkan och en betydande påverkan på den kommunala hälso-och sjukvården samt omsorgen.

Även den regionala hälso- och sjukvården är stabilare än tidigare under pandemin. Påverkan bedöms i lägesbilden vara betydande, vilket är en förbättring från allvarlig påverkan de senaste veckorna. Det förekommer dock fortfarande viss personalfrånvaro och ett tryck på grund av fortsatt smittspridning av covid-19.

– Det är glädjande att påverkan på samhället fortsätter att gå åt rätt håll. Vi är i ett nytt läge i pandemin, men det innebär inte att den är över. Majoriteten av länets aktörer rapporterar trots allt fortfarande någon form påverkan. Det är viktigt att påminna om det, inte minst nu när rapporteringen om covid-19 hamnar i skymundan för händelserna i Ukraina, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Trots att påverkan på samhället minskar och att merparten av restriktionerna har tagits bort är det fortsatt viktigt att vaccinera sig. Enligt lägesbilden är de flesta som vårdas på sjukhus för covid-19 ovaccinerade. Det rapporteras även om en utmaning att nå de yngre åldersgrupperna och att få dessa att vaccinera sig, särskilt i åldersgruppen 12 till 15 år.

– Det är tack vare den höga vaccinationstäckningen som vi går mot ljusare tider. Vaccinet ger ett bra skydd mot svår sjukdom, men för att upprätthålla effekten är det viktigt att ta sina rekommenderade doser. Sjukdomen är förvisso inte lika allvarlig för unga personer, men de kan fortfarande sprida den till andra. Därför är det viktigt att även dessa åldersgrupper följer gällande rekommendationer, säger Carl Fredrik Graf.

Regional lägesbild för Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland har under hela pandemin sammanställt en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här. Länk till annan webbplats.

Kontakt