Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen får 5 miljoner kronor att fördela till tryggare dricksvattenförsörjning

Vattendroppe

Länsstyrelsen Östergötland har fått utdelat över 5 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten att under två år fördela till lokala projekt i länet som syftar till att säkra vattenförsörjningen.

Det är fjärde året i rad som regeringen, via Havs- och vattenmyndigheten, satsar på att trygga tillgången till dricksvatten. Sedan 2019 har Länsstyrelsen fördelat medel till totalt 26 olika kommunala projekt.

– Exempel på genomförda projekt av våra kommuner är, än så länge, renovering av gamla dricksvattenledningar för att minska vattenförluster i läckande ledningar i Söderköping, underlag för ett vattenskyddsområde i Linköping, nya mikrobiologiska filter installerade i områden med vattenbrist i Norrköping samt UV-ljusinstallation för vattenrening i Linköping och Boxholm med mera, säger Igor Keljalic, handläggare vatten på Länsstyrelsen Östergötland.

En trygg och säker dricksvattenförsörjning är av avgörande betydelse för vårt samhälle. Då perioder med torka och extremväder kan bli vanligare i framtiden på grund av klimatförändringarna är det viktigt att förbereda åtgärder för detta.

– I och med den pågående satsningen har vi möjlighet att fortsätta med den här typen av stöd, vilket är väldigt viktigt, säger Igor Keljalic.

Kommuner och kommunala dricksvattenproducenter, men även företag och föreningar, kan söka stöd hos Länsstyrelsen för investeringar i ny teknik och för medfinansiering av åtgärder för en bättre tillgång till dricksvatten. Samarbete över större geografiska områden, som till exempel avrinningsområden, uppmuntras enligt Havs- och vattenmyndigheten.

Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Ansökan om bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten kan göras på Länsstyrelsens hemsida. Bidrag kan framförallt sökas av kommuner och kommunala bolag men även företag och föreningar är välkomna att ansöka.

Projekten kan löpa under två år och bidraget som kan sökas kan som högst vara 1 000 000 kronor och avse högst 50 procent av projektets totala kostnad.

Bidrag kan ges till åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten inom till exempel vattenskyddsområden, vattenbesparande åtgärder, återvinning av avloppsvatten, framtagande av kunskapsunderlag eller investering i ny teknik.

Om bidraget på Länsstyrelsens hemsida

Om bidraget på Havs- och vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss