Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens arbete med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Länsstyrelsen Östergötlands logotyp

Med anledning av Rysslands pågående invasion av Ukraina följer Länsstyrelsen just nu händelseutvecklingen noga. Omvärldsbevakning och samverkan med andra aktörer i länet pågår.

Länsstyrelsen intensifierar nu informationsutbytet och samverkan med andra myndigheter för att skapa en rättvisande lägesbild.

– Vad som händer i Ukraina är mycket allvarligt, men jag tycker det är viktigt att påtala att det inte finns ett ökat militär hot mot Sverige i nuläget. Just nu samverkar Länsstyrelsen med andra myndigheter och berörda aktörer i länet för att dela lägesbilder, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Länsstyrelsen stödjer och sammanhåller

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på den regionala nivån och har därför en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet. Syftet med det civila försvaret är att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig.

– Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvars­myndigheten inom länet. Det innebär att vi tillsammans med Försvarsmakten samordnar det civila och militära försvaret regionalt. Arbetet bygger på samhällets befintliga krisberedskap och där kan man som privatperson också hjälpa till genom att se över sin hemberedskap, säger Jenny Knuthammar, försvarsdirektör vid Länsstyrelsen Östergötland.

Viktigt med källkritik

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

– Ett av de viktigaste råden under kriser och samhällsstörningar är att vara försiktig med att sprida information om man inte är säker på att den är tillförlitlig. Man kan exempelvis tänka på om informationen har utformats för att få människor att agera på ett visst sätt, säger Carl Fredrik Graf.

Normalt att känna oro

Alla reagerar olika i oroliga tider. På Krisinformation.se finns råd och tips för dig som känner dig orolig och kontaktvägar om du behöver någon att prata med.

Stöd vid oro på Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inte minst barn och ungdomar kan påverkas starkt av en intensiv nyhetsrapportering och ett stort flöde av information i social medier. Försvarsmakten har tillsammans med organisationen Bris tagit fram handfasta råd för hur du som förälder eller skolpersonal kan prata med barn om deras oro.

Att prata med barn om oro för omvärldsläget på Försvarsmaktens webbplats Länk till annan webbplats.

Relaterad information:

Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Om källkritik på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Kontakt