Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Historiskt beslut för Ostlänken i Östergötland

Genrebild på flera järnvägsspår.

Med Ostlänken blir det lättare att ta sig mellan orterna Linköping, Norrköping, Nyköping, Södertälje och Stockholm.

För första gången har en miljökonsekvensbeskrivning för Ostlänken godkänts i Östergötland. Därmed kan Trafikverket ta nästa steg och ställa ut järnvägsplanen för allmänhetens granskning.

Det är miljökonsekvensbeskrivningen för Ostlänkens stäcka mellan Klinga och Bäckeby i Norrköpings kommun som Länsstyrelsen Östergötland nu har godkänt. En miljökonsekvensbeskrivning är en viktig del av arbetet med planläggningen av järnvägen och ska finnas till varje etapp av Ostlänken. Syftet är att redovisa den miljöpåverkan som uppstår, både under byggtiden och då anläggningen har tagits i drift. Dessutom ger det allmänheten insyn i hur miljön beaktas i stora infrastrukturprojekt.

Trafikverket ansökte i april 2021 om godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen för den aktuella etappen och efter kompletteringar har Länsstyrelsen Östergötland nu godkänt förslaget. Därmed kan Trafikverket ställa ut järnvägsplanen för granskning vilket innebär att allmänheten, enskilda fastighetsägare, berörda organisationer och myndigheter har möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på planen innan den förs vidare till fastställelseprövning.

– Att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för ett stort infrastrukturprojekt som Ostlänken innebär ett omfattande arbete för både Trafikverket och Länsstyrelsen. Flertalet av Länsstyrelsens expertområden behöver medverka i arbetet för att den ska bli så bra som möjligt, säger Jan Persson, samhällsbyggnadsdirektör och samordnare för arbetet med Ostlänken på Länsstyrelsen Östergötland.

Ostlänkens utbyggnad mellan Klinga och Bäckeby omfattar en sträcka på tolv kilometer. Hänsyn till miljön behöver tas i stor utsträckning, bland annat när det gäller natur och kulturvärden. För att kunna behålla ett fungerande jordbruk på ömse sidor om järnvägen är det också viktigt med noggrant planerade passager för djur och lantbruksmaskiner.

Sträckan innehåller även en lång och hög bro över Göta kanal. Bron har utformats för att inte hindra båttrafik eller annat friluftsliv längs kanalen, som är av riksintresse för både friluftsliv och kulturmiljö. För att begränsa störningarna för närboende har en del sträckor försetts med bullerskydd. Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller också en noggrann genomgång hur järnvägsanläggningen behöver utformas för att skador inte ska uppstå vid framtida översvämningssituationer.

– Ostlänken är viktig för både länets och landets utveckling. Vi är glada över att vi genom vårt tvärsektoriella interna arbete och den breda kompetens som finns på vår myndighet bidrar till viktig utveckling och samhällsnytta i arbetet med ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Länsstyrelsens beslut är ett stort steg framåt för planläggningen av den nya järnvägen genom Östergötland, säger Ann Holmlid, länsråd på Länsstyrelsen Östergötland.

Mer information

Läs Länsstyrelsen Östergötlands beslut här Länk till annan webbplats.

Trafikverket: Milstolpe i projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt