Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har fortsatt tillsynsberedskap

Bild på Länsstyrelsens fasad.

Förra veckan togs de flesta restriktionerna mot covid-19 bort. Länsstyrelsen Östergötland kommer fortsatt att ha beredskap för tillsyn samt finnas tillgängliga för råd och information till verksamheter.

Den 9 februari avvecklades merparten av restriktionerna mot covid-19. Även om smittspridningen är fortsatt hög finns nu, enligt Folkhälsomyndigheten, ett gott skydd mot allvarlig covid-19-sjukdom hos de allra flesta. Detta tack vare den höga vaccinationstäckningen hos befolkningen.

Verksamhetsutövare som tidigare behövt vidta smittskyddsåtgärder har nu kunnat återgå till normal verksamhet efter att det inte längre finns krav på avstånd mellan sällskap, deltagarbegränsningar, handsprit och beräkning av maxantal i butiker.

Även om restriktionerna har lyfts gäller fortfarande den tillfälliga covid-19-lagen, i dagsläget, fram till 31 maj 2022. I den här fasen av pandemin innebär det att länsstyrelserna, som har i uppdrag att bedriva tillsyn enligt lagen, har beredskap för tillsyn om restriktioner återinförs.

– Vi vet sedan tidigare att smittläget kan förändras snabbt. Därför kommer länsstyrelserna att bibehålla en beredskap och vara redo att skala upp tillsynen igen om det krävs. Till dess kommer länsstyrelserna finnas tillgängliga för råd och information till verksamheter, säger Kristoffer Hellberg, enhetschef för enheten för tillsyn enligt covid-19-lagen.

Verksamhetsutövare kan fortfarande verka för att minska smittspridningen genom att vidta åtgärder anpassade utifrån sin verksamhets egna förutsättningar. Länsstyrelserna kan bistå med goda exempel och rådgivning kring vad som kan vara lämpliga åtgärder att vidta för den enskilda verksamheten.

– I vår tillsyn de senaste veckorna har vi sett att många verksamheter kommer att ha kvar flera av de åtgärder som man har satt in under tiden då kravet på restriktioner fanns. Det kan handla om att ha kvar plexiglas vid kassorna, golvmarkeringar eller handspritsautomater. Det är insatser som skapar trygghet för personal och besökare även när det inte finns krav på detta i restriktionerna, säger Kristoffer Hellberg.

Regional lägesbild för Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder. Sammanställningen bygger på rapporter från kommuner och andra aktörer i länet.

I den senaste regionala lägesbilden, som färdigställdes på tisdagen och som bygger på rapporter från vecka 6, framgår det att pandemins påverkan har minskat hos vissa kommuner i länet jämfört med den senaste rapporteringen. Det är dock fortsatt svårt att bemanna fullt ut i kommunerna på grund av sjukfrånvaro, karantän och vård av barn. Den regionala hälso- och sjukvården befinner sig i ett ansträngt läge med en allvarlig påverkan. Det ansträngda läget härleds till stor personalfrånvaro och ett tryck på hälso- och sjukvården på grund av fortsatt hög smittspridning.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här. Pdf, 215.1 kB.

Kontakt