Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stöd till investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument

Ett vildsvin

Länsstyrelsen i Östergötland har blivit tilldelade 2 789 045 kronor som ska gå till investeringsstöd som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument. Stödet är nu öppet för ansökningar för dig som driver företag på landsbygden eller jordbruks- eller trädgårdsföretag.

Nu kan du kan söka stöd till investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument. Stödet söks inom åtgärden Investeringsstöd för att skapa nya jobb. Ansökningsperioden är nu öppen och de inkomna ansökningarna hanteras löpande.

Du kan ansöka om stödet om du driver ett företag på landsbygden med annan verksamhet än jordbruksverksamhet eller om du vill bredda ditt jordbruks- eller trädgårdsföretag.

Det som ges stöd för är investeringar som berör vildsvin och som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument. Du kan exempelvis söka stöd för investeringar i en vilthanteringsanläggning eller en uppsamlingscentral. Däremot ges det inte stöd för vildsvinsavvisande stängsel.

Mer information om stödet och hur du ansöker finns att läsa på Länsstyrelsens webbplats under Utlysningar.

Utlysningar hos Länsstyrelsen Östergötland

Har du frågor?

Vid frågor om stödet kan du kontakta Enheten för landsbygd, telefon: 010-223 50 00 eller e-post: enheten.for.landsbygd.ostergotland@lansstyrelsen.se

Kontakt