Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktörer i länet går samman mot brott

Länsstyrelsens logotyp på myndighetens kontorsbyggnad.

Länsstyrelsen Östergötland och Polismyndigheten har tagit initiativ till det länsövergripande arbetet.

Nu har Östergötlands första gemensamma programförklaring för samverkan inom brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete antagits. De kommande fem åren kommer ett tjugotal aktörer göra en gemensam satsning för att minska brottsligheten och öka tryggheten i länet.

På onsdagen antogs en gemensam programförklaring för samverkan inom brottsförebyggande arbete. Det innebär att länets kommuner, Länsstyrelsen Östergötland, Polismyndigheten, Region Östergötland, Kriminalvården, Räddningstjänsten Östra Götaland och Linköpings universitet under åren 2022-2027 gör en gemensam satsning för att stärka förutsättningarna för det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

I arbetet kommer även Svenskt Näringsliv Östergötland och RF-SISU Östergötland fungera som nära samverkanspartners och ingå i programmets styrgrupp. På ett beslutsmöte den 2 februari deltog representanter från majoriteten av alla inblandade aktörer. Det är Länsstyrelsen Östergötland och Polismyndigheten i länet som har tagit initiativ till det länsövergripande arbetet.

– Vi har i och med detta avstamp en unik möjlighet att enskilt och tillsammans påverka utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet i vårt län, i syfte att minska antalet brott. Det är med gemensam kraft som vi kommer nå framgång i våra ambitioner, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Det gemensamma arbetet har utgångspunkt i regeringens brottsförebyggande program Tillsammans mot brott. Programmets strävan är att allt brottsförebyggande arbete i länet ska bedrivas kunskapsbaserat, att arbete ska ske med både socialt och situationellt fokus samt att samverkan ska utvecklas för att bli mer effektiv och långsiktig.

– Polisen välkomnar det gemensamma ställningstagandet att arbeta förebyggande mot brottsligheten i Östergötland. Det arbetet når störst effekt när vi gör det tillsammans, såväl i det mindre som det större perspektivet, säger Christian Winkler, polisområdeschef i Östergötland.

– Tanken med Östergötland tillsammans mot brott är att komplettera det goda lokala arbetet som redan görs och skapa en gemensam kontaktyta vid synkroniserade insatser för att nå större effekt. Arbetet kommer inte att överta enskilda organisationers ansvar, eller vara styrande i det lokala arbetet, men det kommer att ge förutsättningar för organisationsöverskridande samarbeten. Att samverka kräver varje organisations mod och förståelse för såväl uppdraget som för varandra. Ingen klarar uppdraget ensam men tillsammans gör vi det. Vi kommer att känna av såväl framgång som motgång i vårt gemensamma arbete, fortsätter Christian Winkler.

Kontakt