Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt ansträngt läge i hela länet

Logotyp med texten Samverkan Östergötland.

Den regionala lägesbilden bygger på rapporter från aktörer inom Samverkan Östergötland.

Samtliga kommuner i Östergötland rapporterar en måttlig eller betydande påverkan på den kommunala hälso-och sjukvården samt omsorgen. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

I Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild, som färdigställdes på tisdagen och som bygger på rapporter från vecka 4, har fem kommuner i länet höjt sin påverkansgrad ett eller två steg jämfört med senaste rapporteringen. Sammanlagt rapporterar sex kommuner om en måttlig påverkan och sju betydande påverkan på den kommunala hälso-och sjukvården samt omsorgen.

Även Region Östergötland rapporterar ett fortsatt ansträngt läge på hälso- och sjukvården med en allvarlig påverkan. Det ansträngda läget härleds till stor personalfrånvaro och ett tryck på grund av smittspridning av covid-19 och andra sjukdomar.

– Smittspridningen av covid-19 är mycket hög och fortsätter att öka. Detta påverkar samhällsviktiga funktioner eftersom många blir sjuka samtidigt. Även näringslivet påverkas av sjukfrånvaro på ett mer påtagligt sätt än tidigare under pandemin. Alla bör ta sitt ansvar genom att hålla sig informerade och följa de råd och rekommendationer som gäller just nu, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Flera kommuner rapporterar om stor påverkan inom förskola och skola. Detta hanteras genom anpassning av undervisningen och i vissa fall distansundervisning som tillfällig lösning från årskurs två och uppåt.

Regional lägesbild för Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland har under hela pandemin sammanställt en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här. Länk till annan webbplats.

Kontakt