Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Över 2 000 verksamheter tillsynade enligt covid-19-lagen

Tillsynshandläggare från Länsstyrelsen i ett köpcentrum.

Länsstyrelsen Östergötland har arbetat med tillsyn enligt covid-19-lagen sedan i januari 2021.

Under det senaste året har länets verksamhetsutövare visat förmåga att snabbt ställa om när nya restriktioner införs. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands arbete med covid-19-lagen som nu är uppe i över 2 000 tillsynsbesök.

Den 10 januari 2021 trädde den tillfälliga covid-19-lagen i kraft som inneburit att verksamheter under lång tid har behövt vidta smittskyddsåtgärder. Smittspridningen är fortsatt hög och den 26 januari meddelade regeringen att det finns ett behov av att förlänga gällande restriktioner för att fortsätta bromsa utvecklingen och minska belastningen på hälso- och sjukvården.

Det senaste året har inneburit en stor omställning för verksamhetsutövare. Vår bild är att efterlevnaden är hög och att de allra flesta ställer om sin verksamhet snabbt trots att restriktioner införs med kort framförhållning. Vi försöker därför jobba mycket med information för att möjliggöra för verksamheterna att följa covid-19 lagen, säger Kristoffer Hellberg som är enhetschef för enheten för tillsyn enligt covid-19-lagen.

Den 1 december 2021 återupptog Länsstyrelsen sin tillsyn verksamhet och har sedan dess genomfört 200 nya tillsynsbesök. Totalt arbetar tio tillsynshandläggare med uppdraget runtom i Östergötland. Fokus för tillsynsbesöken skiftar från vecka till vecka för att ha så stor effekt som möjligt på smittspridningen.

Sedan covid-19-lagen trädde i kraft har vi arbetat intensivt med tillsynsarbetet, både uppsökande och stödjande. Vi har nu passerat över 2 000 tillsynsbesök sedan arbetet startade i januari förra året. Sedan årsskiftet har vi intensifierat tillsynen av evenemang, gym och handelsplatser och kommer fortsatt att genomföra platstillsyn för att säkerställa att bestämmelserna följs, säger Kristoffer Hellberg.

53 procent av alla verksamheter som Länsstyrelsen har besökt har fått någon typ av anmärkning. Majoriteten av dessa anmärkningar har dock rättats via dialog, vilket avspeglar sig tydligt genom att det endast har utfärdats fyra förelägganden.

Kontakt