Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utlysning av investeringsstöd för täckdikning

Täckdikning

Länsstyrelsen i Östergötland utlyser under perioden 1 februari till 31 mars möjlighet att söka investeringsstöd för täckdikning.

Är du jordbruksföretagare i Östergötlands län som ska investera i täckdikning?

I september 2021 godkände EU-kommissionen en ändring av landsbygdsprogrammet. Ändringen innebär en förstärkning av programmet med 417 miljoner kronor under åren 2021‑2022. I enlighet med programändring nummer åtta i fördelningsbeslutet har Länsstyrelsen avsatt 6 222 345 kronor i utlysningen för investeringsstöd för täckdikning.

Ansökningsperiod

Utlysningsperioden är 1 februari – 31 mars 2022.

Om ansökan kommer in annat datum hanteras ansökan utanför utlysningen och prioriteras mot andra typer av investeringar.

Stödnivå

Du kan få högst 30 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Det kan gälla kostnader för nytt material och köp av tjänster samt för planering och genomförande av åtgärden. Men även eventuella kostnader för dokumentationstjänster som täckdikningskartor eller drönarfoto. Om investeringen har koppling till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) kan du få ytterligare 10 procent i stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för hos Jordbruksverket.

Vem kan söka?

Jordbruksföretagare i Östergötlands län som ska investera i täckdikning.

När ska jag ansöka?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökan skickats in. Utlysningen för Täckdikning är öppen 2022-02-01 – 2022-03-31.

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst.
Du skickar in en ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst, på Mina Sidor.

Jordbruksverkets E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Till din ansökan ska du skicka in flertalet bilagor, vissa är obligatoriska. Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt.

Villkor för stödet

För att ansökan ska hanteras ska den vara komplett och ha kommit in till oss senast det sista angivna datumet för utlysningsperioden. En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor enligt e-tjänsten är inskickade. Efter det angivna datumet för utlysningen handlägger Länsstyrelsen alla kompletta ansökningar som kommit in.

För att ansökan ska anses komplett behöver du bifoga

 • Budgetmall
 • Resultatrapport och balansräkning
 • Beräkning på hur investeringen påverkar in- och utbetalningar
 • Ritning
 • Karta
 • Minst två offerter för varje kostnadspost i ansökan

Dessutom behöver du i ansökan ange jordart på berörd mark. Har du underlag som styrker detta kan du skicka in det med din ansökan.

Så bedömer vi din ansökan

De ansökningar som inkommit under utlysningsperioden kommer att prövas mot varandra. Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • Investeringen bidrar till att uppfylla nationella och/eller regionalt prioriterade miljö och klimatmål.
 • Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder.
 • Genomförarens kunskaps och genomförande kapacitet.
 • Företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen.
 • Det finns ett identifierat behov av projektet.
 • Investeringen bidrar till ökad konkurrenskraft.
 • Investeringen bidrar till sysselsättning.

Du kan läsa mer om kriterierna och om hur de viktas i kapitel 6.1 i den regionala handlingsplanen.

Regional handlingsplan LBP Östergötland 2022 Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor?

Har du frågor om stödet kan du kontakta Enheten för landsbygd, telefon: 010-223 50 00, e-post: enheten.for.landsbygd.ostergotland@lansstyrelsen.se

Kontakt