Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu öppnas möjligheten till stöd för elproduktion från biogas

Klimatklivets logotyp

Klimatklivet är ett stöd till lokala investeringar som bidrar till att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Nu öppnas möjligheten att få stöd för elproduktion från biogas.

En ändring av förordningen om stöd till lokala klimatinvesteringar (klimatklivsförordningen) började gälla den 18 januari 2022. Tidigare har ingen typ av elproduktion kunnat få stöd från Klimatklivet men nu undantas småskalig elproduktion från biogas, som ges möjligheten till stöd. Detta gör att exempelvis lantbrukare kan söka stöd för att producera egen el från det gödsel gården genererar.

– Många har visat intresse för att producera el från biogas men det är först nu som det har blivit möjligt att kunna få stöd för denna typ av åtgärd. Ändringen öppnar upp för fler investeringar i jordbruket som minskar utsläppen och bidrar till mer förnybar elproduktion, säger Lina Tillby, handläggare för Klimatklivet på Länsstyrelsen Östergötland.

Klimatklivet har i år fått ett utökat anslag och det finns mer pengar att söka för klimatinvesteringar i länet. Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 8 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. Under 2021 beviljades 20 nya miljöprojekt i Östergötland och stöd för ca 16 miljoner delades ut i länet. I år finns totalt 2,7 miljarder att söka från Klimatklivet.

Nästa ansökningsperiod för Klimatklivet är 10–28 februari. En ansökan till Klimatklivet lämnas in via Länsstyrelsens e-tjänst.

Mer information

Om Klimatklivet på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Om Klimatklivet på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till lokala investeringar som bidrar till att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet. Åtgärder som tidigare fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

Ansökningsperioderna under 2022 är: 10 februari – 28 februari, 3 maj – 18 maj och 23 augusti – 8 september.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss