Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Provtagning för samhällsviktiga funktioner säkras

Genrebild för provtagning av covid-19. En person för ner en sticka i ett provrör.

För att upprätthålla samhällets funktionalitet är det viktigt att personer inom samhällsviktig verksamhet har möjlighet att testa sig för covid-19. Därför samverkar nu Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland för att säkra tillgången till provtagningsmaterial för prioriterade verksamheter.

Den pågående smittspridningsvågen av covid-19 påverkar redan i dag samhället genom att många blir sjuka samtidigt. Den snabba och omfattande smittspridningen innebär även att det finns ett stort behov av provtagning för sjukdomen för prioriterade grupper.

För att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet så snabbt som möjligt ska kunna återgå till arbete säkras nu tillgången till provtagningsmaterial genom ett samarbete mellan Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland. Detta genom att Länsstyrelsen stödjer regionen med att bedöma vilka verksamheter och funktioner som är samhällsviktiga och med att distribuera provtagningsmaterial till prioriterade verksamheter och funktioner. Insatsen innebär inte ett snabbspår till analys av proverna.

– Länsstyrelsen gjorde liknande bedömningar under en period runt årsskiftet 2020–2021. Därmed finns redan rutiner och bedömningsstöd på plats. Utifrån rådande läge bedömer vi att det enbart är de mest kritiska samhällsviktiga verksamheterna som behöver prioriteras, säger Jenny Knuthammar, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

Samhällsviktig verksamhet kan i korthet beskrivas som en verksamhet som vid bortfall eller en svår störning på kort tid kan leda till en allvarlig kris i samhället. Det kan exempelvis handla om:

  • drift och underhåll av vatten- och avloppsrening
  • drift och underhåll av transmissions- och accessnät för elektroniska kommunikationer.
  • styrning, övervakning, drift och felavhjälpande underhåll inom produktion och distribution av el och fjärrvärme
  • polis och rättsväsende
  • räddningstjänst

– När Länsstyrelsen senast arbetade med att bedöma samhällsviktig verksamhet hade vi kontakt med cirka 20 aktörer i Östergötland som bedömdes som särskilt samhällsviktiga. Ofta handlar det om att provta ett begränsat antal personer för att säkerställa att en samhällsviktig funktion inte behöver stänga och för att personer med samhällsviktiga funktioner ska kunna utföra sitt arbete, säger Jenny Knuthammar.

Den som ansvarar för en samhällsviktig verksamhet, som på kort tid kan leda till en allvarlig kris i samhället om den inte fungerar, ska kontakta Länsstyrelsen Östergötland via e-post för rådgivning och bedömning. Om Länsstyrelsen Östergötland bedömer att det finns behov av provtagning inom ramen för samhällsviktig verksamhet kommer ett begränsat antal PCR-test för egenprovtagning att tillhandahållas för verksamheten. Prover kommer sedan att lämnas in på ordinarie inlämningsplatser.

Medarbetare inom regional och kommunal vård- och omsorg omfattas inte av den aktuella insatsen utan ska även fortsättningsvis boka provtagning i det prioriterade provtagningsspåret för personal inom hälso- och sjukvård. Skola och barnomsorg kan räknas som samhällsviktig verksamhet, men omfattas inte av den aktuella insatsen.

Mer information

Information om provtagning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet Länk till annan webbplats.

Kontakt