Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hög smittspridning riskerar att påverka samhällsviktiga funktioner

Logotyp med texten Samverkan Östergötland.

Den regionala lägesbilden bygger på rapporter från aktörer inom Samverkan Östergötland.

Flera offentliga aktörer i Östergötland vidtar åtgärder för att hantera den ökade smittspridningen av covid-19. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

I Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild, som färdigställdes på tisdagen och som bygger på rapporter från vecka 2, framgår det att hälso- och sjukvården hos Region Östergötland befinner sig i ett ansträngt läge med en allvarlig påverkan. Därtill rapporterar 11 av 13 kommuner i länet om en måttlig eller betydande påverkan på den kommunala hälso- och sjukvården samt omsorgen.

Det ansträngda läget härleds till stor personalfrånvaro och tryck på hälso- och sjukvården på grund av säsongsinfluensa, RS-virus, infektioner och den höga smittspridningen av covid-19. Det finns signaler på personalbrist inom samhällsviktiga funktioner främst från kommunal verksamhet, vilket kan få påverkan på övriga samhällets funktionalitet.

– Den här smittspridningsvågen riskerar att påverka samhällsviktig verksamhet mer än tidigare under pandemin eftersom så många blir sjuka samtidigt eller tvingas stanna hemma för att någon i familjen är sjuk, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Många av Östergötlands offentliga aktörer agerar nu för att hantera den rådande situationen. Flera kommuner har stärkt krisledningsförmågan, Polismyndigheten har återupptagit den nationella särskilda händelsen kopplat till pandemin och Länsstyrelsen Östergötland har återaktiverat myndighetens stabsorganisation. Regelbundna möten mellan aktörerna inom Samverkan Östergötland har återupptagits för att möta det ökade behovet av samverkan och följa händelseutvecklingen.

– Nu kraftsamlar vi återigen för att tillsammans bidra till att hantera situationen. Efter att ha arbetat tätt ihop under två års tid har vi en god struktur för samordning och samverkan i länet, säger Carl Fredrik Graf.

Regionala lägesbilden för vecka 3

Länsstyrelsen Östergötland har under hela pandemin sammanställt en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här. Länk till annan webbplats.

Kontakt