Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pengar till klimatanpassningsarbete i länet

Bilden föreställer en översvämmad stadsmiljö. I mitten av bilden syns en bil som är täckt av vatten.

Flera av projekten som får stöd är kopplade till översvämningar.

Länsstyrelsen Östergötland har fördelat 629 000 kronor till fyra kommuner i länet för att stödja det lokala arbetet med klimatanpassning. Pengarna möjliggör flera förebyggande projekt kopplat till översvämningsrisker.

Under hösten har kommuner i Östergötlands län kunnat ansöka om medel för att genomföra kunskapshöjande insatser inom områden med särskilda behov av klimatanpassning. Pengarna kommer från en extra satsning som regeringen gjort under 2021 för att öka kunskapen om klimatets förändring och dess effekter.

Totalt har sex ansökningar från fyra kommuner kommit in till Länsstyrelsen, som på regional nivå samordnar arbetet med anpassningen till ett förändrat klimat. Alla ansökningar har godkänts och kommunerna får dela på sammanlagt 629 000 kronor, fördelat enligt tabellen nedan.

– Pengarna ger flera kommuner möjlighet att arbeta förebyggande och öka kunskapen när det gäller viktiga frågor kopplat till exempelvis översvämningar. Risken för extrema regn har ökat och kommer att öka ännu mer i takt med att klimatet förändras. Det är en stor utmaning att hantera enorma dagvattenmängder i tätorter, säger Magnus Mateo Edström, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Östergötland.

Kommun

Projekt

Summa (kr)

Finspång

Skyfallsmodellering av Finspångs tätort

180 000

Finspång

Värmekartering av Finspångs tätort

80 000

Linköping

Kartlägga status för invallningarna runt Roxen

140 000

Linköping

Utveckling av metod för att kartera kommunala ledningar och anläggningar för dagvattenhantering

140 000

Ydre

Risk och sårbarhetsanalys för skyfall

65 500

Åtvidaberg

Framtagande av informationsmaterial om klimatanpassning riktat till kommunens invånare

23 700

Klimatanpassning och klimatomställning

Klimatanpassning: Åtgärder som syftar till att skydda miljön, människors liv och hälsa samt egendom genom att samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra.

Läs mer om Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning här Länk till annan webbplats..

Klimatomställning: Åtgärder som syftar till att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser från mänsklig aktivitet.

Se vad som görs i länet kopplat till klimatomställningen här Länk till annan webbplats.

Kontakt