Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt på lodjur i Östergötland

Genrebild på ett lodjur som ligger i skogen. På marken är det snö.

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt på lodjur i Östergötlands län. Totalt får högst tio lodjur skjutas under 2022 års licensjakt som äger rum i mars månad.

Beslutet om att tillåta licensjakt på högst tio lodjur under 2022 har fattats för att reglera stammen och för att närma sig förvaltningsmålet som är sju årliga föryngringar. Enligt inventeringsresultatet från 2020/2021 har länet 14 lodjursföryngringar, vilket motsvarar ungefär 77 lodjur i Östergötlands län. Förvaltningsmålet, beslutat av Viltförvaltningsdelegationen, anger ungefär hur stor populationen bör vara i Östergötlands län. När populationens storlek överskrider förvaltningsmålet kan det finnas utrymme för licensjakt.

Lodjursjakten startar den 1 mars 2022 och varar som längst till och med den 31 mars. Jakten sker i hela länet med en områdesgräns i Motala Ströms vattensystem. I det norra området får högst fyra lodjur fällas och i det södra högst sex.

– Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Östergötlands län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde, säger Fredrik Näsman, vilthandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Licensjakt Lodjur 2022

Lodjur i Östergötland

Antalet konstaterade familjegrupper i Östergötlands län har ökat de senaste åren. Inventeringsresultatet från 2020/2021 visar att det finns 14 familjegrupper i länet. Familjegrupper kan grovt omräknas till antal individer och det senaste inventeringsresultatet motsvarar en population på cirka 77 lodjur. Familjegrupperna är spridda i länet, med en koncentration i länets sydvästra delar. I Sverige finns det, enligt den senaste nationella populationsberäkningen, cirka 1 244 lodjur.

Kontakt