Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Arkö båk skyddas som byggnadsminne

Kollage med två bilder. Till vänster en exteriörbild av Arkö båk tagen från nära håll. Byggnaden är vit nedtill och röd på toppen. Till höger en bild tagen från längre håll. Båken sticker upp ovanför trädtoppar.

Foto: Patrick Björklund/Länsstyrelsen Östergötland

Långt ut i Östergötlands skärgård finns Arkö båk – ett välbevarat sjömärke som har hjälpt sjöfarare sedan 1800-talet, bebotts av spanande soldater under andra världskriget och haft besök av kompositören och författaren Evert Taube. Nu har Länsstyrelsen Östergötland beslutat att skydda fastigheten som byggnadsminne.

Arkö båk är rest på Österängsberget på ön Arkö öster om Norrköping. Byggnaden uppfördes under 1800-talet som ett led i att underlätta navigeringen inomskärs till Norrköping och för sjöfarten i nord – sydlig riktning. Båken är en träbyggnad vars äldsta del är från 1831. Den ursprungligen drygt 6 meter höga byggnaden höjdes 1844 och byggdes om 1864. Vid en större om- och påbyggnad 1891 fick den sin nuvarande höjd på 20 meter. Båken ägs av föreningen Arkö Båks Vänner som bildades 2005 för att säkra byggnadens framtid. Det var föreningen som väckte frågan om byggnadsminnesförklaring år 2009.

– Ett byggnadsminne ska berätta något viktigt om länet och dess historia. Det kan handla om brytpunkter i historien, samhällsförändringar, sociala strukturer, ekonomiska förutsättningar med mera. Arkö båk står som en symbol för den östgötska skärgårdseglingen och berättar både om äldre tiders sjöfart och krigshistoria, säger Patrick Björklund, länsantikvarie och enhetschef för enheten för plan och kultur på Länsstyrelsen Östergötland.

Arkö båk är den enda bevarade båken av sitt slag i länet och har varit med om mycket sedan den byggdes på 1800-talet. Under de två världskrigen användes den exempelvis för bevakning av farleden och fungerade då som en signalstation. Bevakning skedde dygnet runt vilket innebar övernattning för soldaterna. Väggarnas panel har klotter av olika slag med namn, initialer och årtal. Flera av dem är gjorda av soldater som vaktade farleden.

Trots att båken är otillgänglig och kräver tillgång till båt har den lockat till sig besökare som även de har skrivit namn och besöksdatum på väggarnas panel. Bland besökarna finns kompositören och författaren Evert Taube. Han beskriver utsikten från de små fönsteröppningarna och de många inristningarna i sin bok På kryss med Eleonor.

Att Arkö båk nu skyddas som byggnadsminne innebär att den inte får rivas eller flyttas eller byggas om, byggas till eller på annat sätt förändras utvändigt. Det får inte göras ingrepp i byggnadens stomme eller i den inre fasta inredningen. Byggnaden ska vårdas och underhållas så att dess kulturhistoriska värden inte minskar.

– Det känns mycket bra att skydda Arkö båk för framtida generationer. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och en byggnadsminnesförklaring är därmed väl motiverad. Båken är ett viktigt landmärke för dagens fritidsseglare och en viktig del i berättelsen om sjöfarten utmed den svenska kusten. Dessutom minner de många inskriptionerna om båkens roll i svenskt försvar, men också om enskilda besökare som tagits sig upp i det svårnådda sjömärket, säger Ann Holmlid, länsråd på Länsstyrelsen Östergötland.

Det är första gången sedan 2014 som Länsstyrelsen Östergötland fattar beslut om ett nytt byggnadsminne. Totalt finns det cirka 140 byggnadsminnen i länet. Arkö båk blir den femte båken i Sverige som byggnadsminnesförklaras.

Läs hela Länsstyrelsens beslut om byggnadsminne här Länk till annan webbplats.

Byggnadsminnen i Östergötland Länk till annan webbplats.

Kontakt