Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pengar att söka för bättre havs- och vattenmiljö

Bilden föreställer en damm. Runt dammen växer vass.

Kommuner och föreningar kan söka mellan 50–90 procent i bidrag från Länsstyrelsen Östergötland för åtgärder som minskar övergödningen i våra vatten. Detta för att stödja arbetet för en bättre havs- och vattenmiljö.

I dag finns inget kust- eller havsområde med godtagbar vattenmiljö i Östergötland. För att driva på arbetet för en bättre havs- och vattenmiljö kan kommuner och ideella sammanslutningar söka bidrag hos Länsstyrelsen för lokala vattenvårdsprojekt, så kallat LOVA-bidrag.

Inom LOVA prioriteras insatser för att minska övergödningen av Östersjön och bidrag ges till exempel för att planera, genomföra och följa upp konkreta åtgärder som ska leda till minskade mängder av näringsämnen i vattendrag, sjöar och hav. Även åtgärder som rör miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder kan genomföras med LOVA-bidrag.

– LOVA är en viktig del i arbetet för att förbättra miljön i våra sjöar, vattendrag och kustområden. Bidraget har gjort att många har kommit igång med åtgärder för att minska övergödningen. Nu hoppas vi att fler ska inspireras till nya projektidéer som kan ge friskare havs- och vattenmiljöer, säger Maria Gustavsson, vattenutredare på Länsstyrelsen Östergötland.

LOVA-bidraget kan sökas hos Länsstyrelsen fram till den 31 december 2021 och går framför allt till kommuner, föreningar och andra ideella sammanslutningar. Det går att söka för upp till 80 procent av kostnaden för åtgärderna, alternativt 90 procent om det är åtgärder mot internbelastning.

2020 delade Länsstyrelsen Östergötland ut 16,3 miljoner kronor i bidrag till 23 olika åtgärdsprojekt i länet. Summan har i år landat på ungefär 14 miljoner som kommer att fördelas på 20 projekt.

– Nytt för i år är att bidraget söks via en e-tjänst på Länsstyrelsens webbplats. Den sökande fyller i en digital blankett och laddar upp filer enkelt och smidigt utan att behöva skicka in saker separat, säger Maria Gustavsson.

Länsstyrelsen svarar gärna på frågor kring utformning av ansökan och annat som kan dyka upp.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

LOVA står för lokala vattenvårdsprojekt. Stödet infördes 2009. Bidrag ges till projekt som på ett kostnadseffektivt sätt bidrar till att minska utsläppen av näringsämnen och delvis till miljögifter i havet. Det är avsett för kommuner och ideella sammanslutningar som kan få hjälp med upp till 90 procent av kostnaden för åtgärderna.

Bidrag kan sökas för lokala åtgärder mot övergödning. Det kan vara fosfordammar, strukturkalkning, musselodlingar, avloppsplanering eller andra åtgärder som man tror kan förbättra vattenkvaliteten i ett område. Även byggande av båtbottentvättar kan få stöd. Bidraget kan dessutom användas för planering, uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder.

Mer information

Länsstyrelsen Östergötlands webbplats Länk till annan webbplats.

Havs- och Vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt