Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt stora angrepp av granbarkborre i länet

Granbarkborre i närbild. Foto: Jens Johannesson

Under 2021 har angreppen av granbarkborrar i Sveriges naturreservat varit störst i Östergötland och Mälardalen. Det visar länsstyrelsernas nationella sammanställning över de åtgärder som gjorts under året.

Sedan det torra och varma vädret 2018 har angreppen från granbarkborre på granskogar i södra Sverige varit mycket stora. Det gäller även i våra naturreservat. Länsstyrelserna sköter dessa marker och har intensifierat arbetet i vissa drabbade naturreservat. Nu har åtgärderna som gjorts under 2021 sammanställts och redovisats till regeringen. Sammanställningen visar att problemen under året har varit störst i Östergötland och Mälardalen.

– Vi försöker att anpassa skötseln, både för att minska risken för spridning och för att skydda och utveckla viktiga naturvärden och friluftsliv. Det är en stor utmaning säger Martin Sjödahl, samordnare för länsstyrelsernas rapportering till regeringen.

För att kartlägga angreppen använder länsstyrelserna digital teknik, fjärranalys, drönare och till och med helikopter. Bekämpning sker både förebyggande och direkt. Det förebyggande arbetet kan handla om att placera ut granbarkborrefällor eller att ta bort gran där angrepp kan befaras. De direkta åtgärderna är svårare, då det gäller att upptäcka angrepp i tid och snabbt göra bedömningar dels av vad som behöver göras, dels om det går att ta hand om angripet virke.

– I Östergötlands län har vi haft fokus på feromonfällor samt avbarkning av nyangrepp precis efter svärmning för att begränsa denna barkborres framfart, säger Sara Strandberg, naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen Östergötland.

Under året har Länsstyrelsen Östergötland även stängt av vandringslederna i fyra av länets naturreservat på grund av risk för att angripna och döda träd kan falla. Det handlar om Trolleflod norr om Tjällmo, Ödemark utanför Ödeshög samt Loreberg och Tryfallet i Finspångs kommun.

– Länsstyrelserna är mycket angelägna om att begränsa skadorna. Stora värden står på spel. Skogsnäringen är en viktig basnäring och vi ser dessutom tecken på att okontrollerade angrepp kan ställa till det genom att minska naturreservatens värden. Sällsynta svampar riskerar exempelvis att försvinna, säger Martin Sjödahl.

Läs rapporten här Länk till annan webbplats.

Kontakt