Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

760 miljoner till Östergötlands jordbrukare

Traktor plöjer på ett fält.

I Östergötland finns det 3 163 jordbrukare.

Den 3 december betalas drygt 561 miljoner kronor ut i jordbrukarstöd till jordbrukare i Östergötland och till årsskiftet kommer cirka 760 miljoner kronor att ha betalats ut. Det är pengar som är viktiga för att vi ska ha en fungerande livsmedelsproduktion i länet och i Sverige.

Jordbruket är grunden för vår livsmedelsproduktion i Sverige och bidrar även med många andra värden till samhället, naturen och landsbygden. En förutsättning för att kunna bedriva ett aktivt jordbruk är i många fall jordbrukarstöden som handläggs av länsstyrelserna. I de flesta fall är dessa stöd en viktig del av jordbrukens ekonomi oavsett om det gäller ett mindre jordbruk som drivs vid sidan om annan verksamhet eller om det gäller stora jordbruksföretag.

Tidigare under hösten har delutbetalningar av miljöersättningar gjorts och totalt kommer cirka 760 miljoner att betalas ut till länets jordbrukare före årsskiftet.

– Jordbrukarna har en mycket viktig roll i vårt län. De producerar lokal mat av god kvalitet, de bidrar med att bevara våra natur- och kulturvärden genom sin skötsel av markerna, de skapar arbete ute på landsbygden och mycket mer, säger Kristoffer Hellberg, enhetschef för enheten för jordbrukarstöd på Länsstyrelsen Östergötland.

Större delen av det belopp som betalas ut den 3 december utgörs av gårdsstödet. Det infördes 2005 och finansieras av EU. Jordbrukare kan få stödet för både åker- och betesmark i enlighet med EU:s jordbrukspolitik. Utbetalningarna fördelas på länets 3 163 jordbrukare.

– Vi har under pandemin kunnat se hur viktigt det är att vi har en god beredskap och livsmedelsproduktionen är en av grunderna i det. I dagsläget har vi en självförsörjningsgrad på 50 procent, det vill säga att vi producerar 50 procent av den mat som vi konsumerar i Sverige. Jordbrukarstöden är en viktig del av jordbrukets ekonomi och att de betalas ut årligen är en grund för att vi skall kunna öka vår självförsörjningsgrad, säger Kristoffer Hellberg.

Kontakt