Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Smittskyddsåtgärder återinförs ­– Länsstyrelsen kontrollerar efterlevnaden

Länsstyrelsernas gemensamma logotyp

Från och med idag, den 1 december, ska den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att undvika spridning av covid-19. Länsstyrelserna har i uppdrag att kontrollera att arrangörer följer dessa bestämmelser.

För att minska risken för en ökad smittspridning återinförs smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Folkhälsomyndigheten har även meddelat allmänna råd för handelsplatser, marknader och för fritids- och kulturverksamheter, som avser att undvika trängsel bland kunder, besökare och deltagare.

De nya reglerna innebär att alla som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus ska verka för att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sätt så att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Beroende på deltagarantalet på sammankomsten eller tillställningen ställs olika krav på smittskyddsåtgärder som anordnaren behöver vidta.

Länsstyrelserna förbereder nu för att bedriva tillsyn över de allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som berörs av de nya föreskrifterna.

– Vi kommer i första hand att arbeta med information och rådgivning för att hjälpa arrangörerna att göra rätt, men tillsyn kommer också att ske utifrån en riskanalys för att kontrollera att bestämmelserna följs, säger Kristoffer Hellberg, chef för enheten för tillsyn enligt covid-19-lagen på Länsstyrelsen Östergötland.

Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

Från och med idag har arrangörer möjligheten att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare som smittskyddsåtgärd utöver grundläggande smittskyddsåtgärder. De arrangörer som väljer att inte använda sig av vaccinationsbevis ska vidta både grundläggande och särskilda smittskyddsåtgärder, exempelvis ska deltagarna ha en anvisad sittplats och sällskap ska begränsas till max 8 personer och de skall kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

App för att verifiera vaccinationsbevis

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har tagit fram en app för verifiering av vaccinationsbevis, det vill säga kontroll av QR-kodens äkthet och giltighet. På DIGG:s webbplats kan du som arrangör ladda ner appen, ”Vaccinationsbevis verifiering”. Appen kan du använda för att skanna av dina besökares vaccinationsbevis vid arrangemang i Sverige som kräver det.

Om vaccinationsbevis verifiering på DIGG:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Information och rådgivning

Vill du ha rådgivning eller läsa mer om vad begränsningarna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar innebär för dig som anordnare? På länsstyrelsernas webbplats finns mer information om vad de nya reglerna innebär för dig som anordnare och vilka åtgärder du ska vidta för att motverka spridning av covid-19 viruset.

Besök länsstyrelsernas webbplats om tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Kontakt