Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen söker nytt begravningsombud i del av Linköpings kommun

Nu söker vi ett nytt begravningsombud i del av Linköpings kommun från den 1 januari 2022. Uppdraget gäller för församlingarna Berga, Domkyrkoförsamlingen, Gottfridsberg, Johannelund, Landeryd, Ryd, Skäggetorp och St: Lars (samtliga ingår i Linköpings domkyrkopastorat).

Enligt begravningslagen ska länsstyrelserna ge kommuner, trossamfund och livsåskådningsorganisationer tillfälle att skicka in förslag på lämpliga personer.

Det är viktigt att begravningsombudet är lämplig för uppdraget. Det ska vara en person med kunskaper och förståelse inom ekonomi, olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

Begravningsombudets uppgifter

Ett begravningsombud ska bland annat:

  • Granska hur församlingarna tar tillvara intressen för personer som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Kontrollera att samråd sker med företrädare för andra trossamfund och övriga berörda parter vid anläggning, utvidgning eller väsentliga ändringar av allmänna begravningsplatser.
  • Informera de som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund och berörda parter.
  • Föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål.
  • Underrätta Länsstyrelsen om eventuella brister i församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.

Ersättning

Begravningsombudet har rätt till ersättning för sitt arbete och sina kostnader. Ersättningen betalas av församlingen och består bland annat av ett årligt grundarvode.

Skriftligt motiverade förslag

Skriftligt motiverade förslag på begravningsombud skickas till Länsstyrelsen Östergötland, Rättsenheten, ostergotland@lansstyrelsen.se eller till Östgötagatan 3, 581 86 Linköping senast den 22 december 2021. Vänligen ange ärendenummer 204-20751-21.

Har du frågor om uppdraget som begravningsombud kan du kontakta Länsstyrelsen Östergötland.

Kontakt