Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

16 miljoner till miljöprojekt i Östergötland

Logotyp med texten Klimatklivet.

20 nya miljöprojekt i Östergötland har 2021 beviljats ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket inom satsningen Klimatklivet. Under året har stöd för cirka 16 miljoner kronor gått till länet.

Klimatklivet är ett stöd till lokala investeringar som bidrar till att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Sedan starten år 2015 har över 200 ansökningar i Östergötland beviljats stöd. Totalt har Klimatklivet beviljat 6,5 miljarder kronor i lokala och regionala investeringar runtom i landet.

Länsstyrelsen skriver yttranden på ansökningar från länet och Naturvårdsverket tar sedan beslut om stöd. Det ges i första hand till åtgärder med störst varaktig minskning av utsläpp per investeringskrona. Hänsyn tas också till möjligheten att bidra till spridning av teknik och effekt på andra miljökvalitetsmål.

I de senaste omgångarna av Klimatklivet har stöd beviljats för exempelvis utbyte av oljepannor till flis- eller pelletspannor, publika laddstationer, eldriven foderblandare och åtgärder för att minska transport av gödsel.

Ett av de företag som har fått stöd i denna ansökningsomgång är sågverket Holmen Wood Products i Linghem som beviljats 6,7 miljoner kronor för att ersätta en oljepanna med fjärrvärme.

– Ett mycket positivt besked som gör att vi nu kan jobba vidare utifrån de planer vi har att utveckla och modernisera sågverket med en mer effektiv och klimatsmart lösning för vår energiförsörjning, säger Erik Fälldin, platschef på Linghems sågverk.

Klimatklivets sista ansökningsperiod under 2021 pågår 8–18 november. Nya ansökningsomgångar planeras för 2022.

Mer information

Lista: Projekten i Östergötland som får stöd Länk till annan webbplats.

Mer om Klimatklivet på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt