Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsnivån för fågelinfluensa höjs i Östergötland

Genrebild på flyttfåglar.

I och med att flyttfågelströmmarna ökar stiger risken för smitta ytterligare.

Jordbruksverket har beslutat att höja skyddsnivån för fågelinfluensa från nivå 1 till nivå 2 i södra Sverige i syfte att skydda svenska fågelbesättningar. Det innebär bland annat att alla fjäderfä ska hållas inomhus.

Efter den allvarligaste fågelinfluensasäsongen någonsin i Sverige vintern 2021, där fem gårdar i Östergötland med slaktkyckling- och värphönsbesättningar drabbades, har smittläget inte återgått till det normala. Fågelinfluensaviruset har blivit kvar och fortsatt att cirkulera i den vilda fågelpopulationen både i Sverige och i våra grannländer. Under den senaste veckan har utbrott hos fjäderfä rapporterats från Italien, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Danmark.

Baserat på tidigare utbrott och positiva fall på vilda fåglar har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) identifierat i vilka delar av landet risken är extra hög för nya utbrott. Utifrån utveckling av fågelinfluensa i Europa och fynd i Sverige gör SVA också kontinuerliga lägesbedömningar och baserat på detta har Jordbruksverket i dag beslutat att upprätta skyddsnivå 2 i delar av Sverige.

– Vi gör det här för att skydda fjäderfä från smittan. I de områden där risken bedöms som extra hög ska man bland annat hålla sina fjäderfän inomhus, säger Katharina Gielen, tf. smittskyddschef på Jordbruksverket.

Risken bedöms vara förhöjd i hela landet, men extra hög i Blekinge län, Gotlands län, Hallands län, Kalmar län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västra Götalands län och Östergötlands län. Även delar av Jönköpings län bedöms ha en högre risk och då särskilt inom cirka 20 kilometer från sjön Vättern.

– I nuläget har vi konstaterat fågelinfluensavirus på vilda fåglar i länet men vi har just nu inget utbrott i någon tambesättning. Det är viktigt att alla nu följer instruktionerna och höjer sin biosäkerhet så att vi förhoppningsvis kan förhindra att smittan tar sig in till tamfåglar, säger Helen Loor, länsveterinär på Länsstyrelsen Östergötland.

De symptom som observerades förra säsongen var framför allt en ökad dödlighet. För att snabbt kunna upptäcka utbrott och minimera risk för vidare spridning till andra anläggningar är det viktigt att djurägare genast tar kontakt med veterinär vid ökad dödlighet bland sina fåglar.

– Som fjäderfäproducent behöver man göra allt man kan för skydda sina fåglar från direkt kontakt med vilda fåglar och deras spillning. Man behöver också undvika indirekt kontakt, genom att skydda foder och strö från vilda fåglar och rengöra redskap, byta skor och kläder innan man går in till sina fjäderfän, säger Helen Loor.

Detta gäller för skyddsnivå 2

Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfä ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Mer om skyddsnivåer på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Allmänna hygienregler

  • Gör miljön i närheten av fjäderfäna oattraktiv för vilda fåglar, minimera foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar.
  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med hygienrutiner såsom handtvätt och skobyte.
  • Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.
  • Fågelinfluensa av typen H5N8 som nu förekommer i Europa har hittills inte orsakat sjukdom hos människa.

Mer information

Om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Biosäkerhet – minska risken för smitta Länk till annan webbplats.

Kontakt